Clicky 

Psalmen 16


Psalm 16
1 Een prachtig lied van David. . Bescherm mij, God, want ik vertrouw op U.
2 Heer, ik heb tegen U gezegd: "U bent mijn Heer. Niemand is z� belangrijk voor mij als U."
3 Ik ben blij met de mensen die U aanbidden in dit land, met de mensen die leven zoals U het wil.
4 Maar mensen die andere goden aanbidden, overkomt veel ellende. Ik wil die afgoden geen offers brengen. Ik wil hun namen zelfs niet noemen.
5 Heer, U bent alles voor me. U leidt mijn hele leven.
6 U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor mij geweest!
7 Ik prijs U, Heer, want U geeft mij raad. Zelfs 's nachts denk ik aan U.
8 Ik wil altijd dicht bij U zijn. Met U naast me kan mij niets gebeuren.
9 Daarom ben ik heel erg blij met U. Bij U ben ik helemaal veilig.
10 Want U zal mij niet in het dodenrijk achterlaten. U zal mij, uw heilige, niet laten vergaan in de grond.
11 U wijst me de weg naar het leven. Het is heerlijk om dicht bij U te zijn. U bent voor altijd een goede God!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands