Clicky 

Psalmen 109


Psalm 109
1 Een lied van David. Voor de leider van het koor. God, ik prijs U. Blijf niet langer zwijgen, Heer!
2 Want slechte mensen beschuldigen mij. Leugenaars strooien praatjes over mij rond.
3 Omdat ze me haten, bedreigen ze mij. Toch had ik hen nooit kwaad gedaan! Ze hadden geen enkele reden.
4 Ik hield van hen en bad voor hen. Als dank komen ze nu tegen mij in opstand.
5 In ruil voor het goede dat ik voor hen gedaan heb, doen ze mij nu kwaad. Ik gaf vriendschap, maar ze geven mij er haat voor terug.
6 Laat een onrechtvaardig rechter over mijn vijand rechtspreken. Laat iemand hem bij de rechter beschuldigen.
7 Ik hoop dat hij door de rechter schuldig wordt verklaard, en dat de rechter niet zal luisteren als hij smeekt om vrijspraak.
8 God, zorg dat hij niet lang leeft. Geef zijn taak aan iemand anders.
9 Maak zijn kinderen weeskinderen, en zijn vrouw weduwe.
10 Maak dat zijn kinderen moeten zwerven en bedelen, weggejaagd uit hun verwoeste huis.
11 Zorg dat de man bij wie hij schulden heeft, alles grijpt wat hij bezit. Zorg dat andere mensen plunderen wat hij met hard werken heeft verdiend.
12 Laat niemand vriendelijk voor hem zijn, laat niemand na zijn dood medelijden hebben met zijn kinderen.
13 Laten zijn kinderen worden gedood, zodat zijn familie al gauw niet meer bestaat en zijn naam wordt vergeten.
14 Heer, vergeet ook niet de slechte daden van zijn voorouders. Vergeef niets van wat zijn ouders verkeerd tegen U hebben gedaan.
15 Vergeef niets, maar vernietig zijn hele familie, zodat niemand later nog zal weten dat hij heeft geleefd.
16 Want zelf had hij ook met niemand medelijden. Arme mensen zonder hoop vervolgde hij tot de dood.
17 Andere mensen wenste hij kwaad toe � laat hem nu zelf kwaad overkomen. Hij was voor niemand goed � wees nu ook niet goed voor hem.
18 Omhul hem met onheil alsof het zijn kleren zijn. Laat het bij hem binnendringen als water in zijn binnenste, als olie in zijn botten.
19 Laat het kwaad altijd om hem heen hangen, alsof het de mantel om zijn schouders is, of de riem om zijn middel.
20 Laat dit Gods straf zijn voor de mensen die mij beschuldigen, voor mijn vijanden die mij bedreigen.
21 Maar Heer, kom alstublieft voor mij op vanwege uw eigen eer. Red mij, omdat U goed en liefdevol bent.
22 Want ik ben er ellendig aan toe. Ik ben diep bedroefd.
23 Mijn leven is niets meer waard. Ik word vertrapt als een worm.
24 Ik ben zwak doordat ik al heel lang niet heb gegeten. Ik ben vel over been geworden.
25 Daarom lachen ze me uit. Als ze me zien, schudden ze spottend hun hoofd.
26 Help me, mijn Heer God. Red me, omdat U goed bent.
27 Dan zullen ze toegeven dat U het bent die mij gered heeft.
28 Ze vervloeken me nu wel, maar U zal mij zegenen en goed voor mij zijn. Ze vallen me nu wel aan, maar U zal hen voor schut zetten. En ik zal daar blij over zijn!
29 Zorg ervoor dat mijn vijanden heel erg voor schut zullen komen te staan. Bedek hen met schande als met een deken.
30 Ik zal de Heer luid prijzen. Ik zal Hem danken en voor Hem zingen in een grote groep.
31 Want Hij komt op voor de mensen in nood. Hij redt hen van de mensen die hen beschuldigen en veroordelen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands