Spirituele Groei

Spirituele Groei

 - De Eigenschappen
U bent hier: God >> Spirituele Groei

Spirituele Groei - Wat is Dat?
Spirituele groei wordt in 2 Petrus 1:3-8 gedetailleerd beschreven: "Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar".

Spirituele groei omvat dus: (1) een toenemende kennis en begrip van God's Woord. (2) een afname in de frequentie en de zwaarte van je zonden, (3) een toename in het gebruiken van Christus-achtige eigenschappen, en (4) een toename in je geloof en vertrouwen in God. De beste samenvatting van spirituele groei is wellicht 'het steeds meer als Jezus Christus worden'. In 1 Korintiërs 11:1 zegt Paulus: "Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg". Jezus Christus is het ultieme voorbeeld van wat het werkelijk betekent om spiritueel te zijn.

Spirituele Groei - Hoe Wordt Dit Gedaan?
Om spirituele groei te kunnen laten plaatsvinden moet je er eerst zeker van zijn dat je een waar spiritueel leven bezit door je geloof in de Heer Jezus Christus. "Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet" (1 Johannes 5:11-12). Als je in Jezus Christus gelooft, dan leeft de Heilige Geest in je binnenste (Johannes 14:16-17) en ben je een nieuwe schepping in Christus! 2 Korintiërs 5:17 zegt: "Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!" Je oude aard, die werd gedomineerd door zonde, is vervangen door een nieuwe aard die onder de invloed staat van God's Geest (Romeinen 6-7). Spirituele groei kan alleen plaatsvinden in iemand die de Heer Jezus Christus als zijn of haar Verlosser kent.

Het leren hoe je spiritueel kunt groeien is een levenslange reis die plaatsvindt wanneer je God's Woord leest en op je leven toepast. 2 Timoteüs 3:16-17 leert ons: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust". Om spirituele groei te laten plaatsvinden, moeten we door God's Woord onderwezen, terechtgewezen, gecorrigeerd en getraind worden. Dan zullen we voldoende uitgerust zijn voor elk goed doel. Dit is de essentie van spirituele groei.

Een andere sleutel tot Christelijke groei bestaat uit het begaan van een levensweg in de Geest. Galaten 5:16-18, 24-26 legt uit: "Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.... Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen".

Geleid worden door de Geest bestaat uit het Hem toestaan om je te vullen (Efeziërs 5:18), je te beheersen, en je richting te geven. Dit wordt tot stand gebracht door er bewust voor te kiezen, op basis van je geloof, om op de Heilige Geest te vertrouwen om je in je gedachten, woorden en daden te leiden (Romeinen 6:11-14). Als een gelovige er niet in slaagt om op de leiding van de Heilige Geest te vertrouwen, dan heeft dit tot gevolg dat hij of zij niet voldoet aan de roeping en de positie waarin de verlossing voorziet. Efeziërs 4:1 zegt: "Ik...vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen".

Spirituele Groei - Wat is het Resultaat?
Spirituele groei is een levenslang proces waarin de daden van het lichaam zich steeds minder vaak manifesteren (Galaten 5:19-21) en waarin het voortbrengen van de vrucht van de Geest zich steeds vaker manifesteert (Galaten 5:22-23). Merk op dat het de Heilige Geest is die de vrucht in ons voortbrengt. Jazeker, we moeten ons aan de leiding van de Geest overgeven, maar het is de Geest zelf die de vrucht van spirituele groei in onze levens voortbrengt. Hoe ziet spirituele groei er uit? Galaten 5:22-23 heeft het antwoord: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft". Als je merkt dat je meer liefdevol wordt, vrolijker, vriendelijker, meer zelfbeheersing hebt, etcetera, dan kun je er gerust op zijn dat spirituele groei daadwerkelijk in je leven aan het plaatsvinden is.

God werkt op verschillende manieren in verschillende mensen. Sommige mensen groeien snel, terwijl anderen langzaam maar gestaag groeien. Ons brandpunt moet er niet uit bestaan dat we onszelf met anderen vergelijken, maar dat we onszelf met God's Woord vergelijken. De schriftteksten zijn de spiegel die ons tonen hoe we er spiritueel voor staan en die licht werpen op de delen van ons leven die behoefte hebben aan het ervaren en leren van spirituele groei. Jakobus 1:23-25 verkondigt: "Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet".

Groei Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Met Christus Gekruisigd
Egoïstisch
Bijbelse Wetenswaardigheden
Bekennen Van Zonde
Hoe Groot Zijt Gij
Een Christelijk Wereldbeeld Ontwikkelen
Bijbelconcordantie
Stille Tijd
Wereldse Christen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Spirituele Groei
Add Spirituele Groei to My Google!
Add Spirituele Groei to My Yahoo!
XML Feed: Spirituele Groei


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.