Doop in de Heilige Geest

Doop in de Heilige Geest

 - Verenigd Met Christus
U bent hier: God >> Doop in de Heilige Geest

Doop in de Heilige Geest - Wat is Dat?
De doop in de Heilige Geest kan als volgt worden gedefiniëerd: op het moment van zijn of haar verlossing plaatst de Heilige Geest de gelovige in een permanente vereniging met Christus en met andere gelovigen in het Lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12:13 en Romeinen 6:1-4 zijn de centrale passages in de Bijbel waarin we deze doctrine kunnen vinden. 1 Korintiërs 12:13 stelt: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn". Romeinen 6:1-4 zegt: "Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden".

Doop in de Heilige Geest - Wie Heeft Dat?
Iedereen die in de Heer Jezus Christus gelooft heeft de doop in de Heilige Geest ervaren. Daarom kon Paulus het volgende zeggen: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden… wij zijn allen van één Geest doordrenkt" (1 Korintiërs 12:13). Zoals we in hoofdstuk 2 van het boek Handelingen kunnen lezen, begon de doop in de Heilige Geest op de Pinksterdag. Hiermee werden de woorden van Jezus in Handelingen 1:5 vervuld: "…maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest". De Apostelen ervoeren de doop in de Heilige Geest op de dag van het Pinksterfeest. Het gevolg hiervan was dat zij bij machte waren om het Evangelie te verkondigen en om duizenden mensen naar een geloof in Christus te brengen (Handelingen 2:41). In twee gevallen, verder in het boek Handelingen, werd de doop van de Heilige Geest tijdelijk uitgesteld om de Apostelen te tonen dat de Samaritanen (Handelingen 8:14-17) en niet-Joden (Handelingen 10:27-48) gelijkwaardig deel uitmaken van God's plan voor de verlossing. De Apostel Petrus riep uit: "Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?" Vanaf dat moment ontving elke gelovige de doop in de Heilige Geest op het moment waarop zij begonnen te geloven.

Doop in de Heilige Geest - Wat Zijn de Resultaten?
In het boek Handelingen resulteerde de doop in de Heilige Geest soms in het spreken in klanktaal (Handelingen 2:4; 10:44-46; 19:6). Maar in andere gevallen begonnen mensen te geloven en ontvingen zij daarom de doop in de Heilige Geest, maar werd er niet gesproken over vreemde talen (Handelingen 2:41; 4:4; 5:14; 8:17; 13:12, 48; 14:1; 17:12, 34; 18:8). De Bijbel maakt het ook hier overvloedig duidelijk dat elke gelovige de doop in de Heilige Geest heeft ondergaan (1 Korintiërs 12:13), maar dat niet elke gelovige in klanktaal spreekt (1 Korintiërs 12:27-31). Daarom is het zo dat een nieuwe gelovige geen specifieke tekenen moet verwachten wanneer hij gered wordt en de doop in de Heilige Geest ontvangt.

Doop in de Heilige Geest - Wat Betekent Dit voor Jou?
We moeten er voor waken dat we de doop in de Heilige Geest niet verwarren met diverse andere bedieningen van de Heilige Geest. Het vervuld worden van de Heilige Geest is de manier waarop Hij ons macht geeft en ons beheerst (Handelingen 4:31; Efeziërs 5:18). En het feit dat de Heilige Geest in ons huist betekent dat God de Heilige Geest een permanente plaats in ons leven inneemt (Johannes 14:17; Romeinen 8:9-11; 1 Korintiërs 3:16; 6:19; 1 Johannes 4:4). Het stempel van de Heilige Geest geeft aan dat God ons als Zijn permanente bezit bestempelt (Efeziërs 1:13-14). De doop in de Heilige Geest is aan deze andere bedieningen van de Heilige Geest gerelateerd, maar is hier toch geen onderdeel van.

Samengevat kunnen we zeggen dat de doop in de Heilige Geest twee dingen doet. Ten eerste identificeert deze ons geestelijk met de dood en de wederopstanding van Christus, waardoor we met Hem verenigd worden. Ten tweede verbindt de doop in de Heilige Geest ons met het lichaam van Christus en worden we hierdoor geïdentificeerd als verenigd met andere gelovigen. In de praktijk betekent de doop in de Heilige Geest dat we met Hem in een nieuw leven zijn opgestaan (Romeinen 6:4), en dat we onze geestelijke gaven moeten aanwenden om het lichaam van Christus correct te laten functioneren, zoals in 1 Korintiërs 12:13 wordt aangegeven. Het ervaren van de doop in de Heilige Geest dient als een aansporing om eenheid binnen de kerk te behouden (Efeziërs 4:5). Wanneer we met Christus in Zijn dood, begrafenis en wederopstanding geïdentificeerd zijn - door middel van de doop in de Heilige Geest - dan legt dit de basis voor onze realisatie dat we afgezonderd zijn van de macht van de zonde die in ons leeft en onze realisatie dat we een nieuw leven zijn begonnen (Romeinen 6:1-10, Kolossenzen 2:12).

"Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe" (Romeinen 8:9).

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Het Lam van God
Is de Duivel Echt
God's Namen
Waterdoop
Tien Geboden
De Dood en de Hemel
Gap Theorie
Volgeling van Christus
Gebedsgenezing
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Doop in de Heilige Geest
Add Doop in de Heilige Geest to My Google!
Add Doop in de Heilige Geest to My Yahoo!
XML Feed: Doop in de Heilige Geest


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.