Christelijke Meditatie

Christelijke Meditatie

 - Is Het Echt Christelijk?
U bent hier: God >> Christelijke Meditatie

Christelijke Meditatie: Is het Christelijk om te Mediteren?
Christelijke meditatie heeft zijn wortels in de Bijbel. Sterker nog, de Bijbel gebiedt ons om te mediteren. In Jozua 1:8 zegt God dat we Zijn Woord dag en nacht moeten overpeinzen zodat we het zullen gehoorzamen. De psalmist zegt dat hij "niet meegaat met wie kwaad doen, de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht" (Psalm 1:2). De Bijbel noemt mediteren (overpeinzen/overdenken) feitelijk 20 keer.

In het Oude Testament waren er twee primaire Hebreeuwse woorden voor meditatie: Haga, wat uiten, zuchten, mediteren of overpeinzen betekent; en Sihach, wat overdenken, in je geest oefenen of mediteren betekent. Deze woorden kunnen ook vertaald worden als bezorgd nadenken, ijverig overwegen of aandacht schenken.

Christelijke Meditatie: Een Geschiedenis
EÚn vorm van Christelijke meditatie, die op zijn minst al sinds de vierde eeuw na Christus wordt gebruikt, is de lectio divina. Deze werd traditioneel in religieuze kloosterorden gebruikt en kent tegenwoordig een opleving. Lectio divina betekent "geheiligd lezen" en kent vier fasen: lectio (lezen), meditatio (beredenerende meditatie), oratio (effectief bidden), en contemplatio (bezinning). In de lectio (lezen) fase kies je een passage en leest deze zorgvuldig. De volgende fase, meditatio (beredenerende meditatie), is de fase waarin de tekst wordt overpeinsd. In de oratio (effectief bidden) fase, praat je met God over wat je gelezen hebt en vraagt Hem om de waarheid ervan te onthullen. In de laatste, contemplatio (bezinning) fase, rust je eenvoudigweg uit in de aanwezigheid van God.

Tegenwoordig wordt meditatie in het algemeen gezien als een praktijk van de New Age beweging. Dit komt vooral voort uit de associatie van de beweging met Transcendentale Meditatie. Transcendentale Meditatie (TM) werd ontwikkeld door de Maharishi Mahesh Yogi van de Hindoe´stische religie en heeft zijn wortels in de Hindoe´stische filosofie. Het woord "yogi" in de naam van de oprichter geeft zijn status in het Hindoe´sme aan. Rechtbanken in de Verenigde Staten hebben beslist dat TM geen seculiere discipline is, maar dat het feitelijk gaat om de Hindoe´stische religie (U.S. District Court, Newark, NJ, op 29 Oktober, 1977, en de U.S. Court of Appeals, Philadelphia, PA, 2 Februari, 1979).

Christelijke Meditatie: Wat Zeggen de Christelijke Leiders?
EÚn van de belangrijke dingen die de Bijbel ons vertelt is dat we over God's Woord moeten nadenken. Onze gedachten bepalen ons gedrag en het is daarom erg belangrijk wat we denken. Daarom wil God dat we Zijn Woord overpeinzen: er over mediteren. Jim Downing zegt in zijn boek Meditation (oftewel Meditatie, NavPress) dat God meditatie als een "cruciale oefening voor het verstand van Zijn kinderen" beschouwt.

Rick Warren beschrijft meditatie in The Purpose Driven Life (oftewel Doelgericht Leven, Zondervan) op de volgende manier: "Meditatie is gericht denken. Er is een serieuze inspanning voor nodig. Je selecteert een vers en denkt er dan in je hoofd steeds maar weer over na... als je weet hoe je je zorgen kunt maken, dan weet je eigenlijk al hoe je kunt mediteren". Warren gaat verder met te stellen: "Geen enkele andere gewoonte kan je leven meer transformeren en je meer als Jezus maken dan het dagelijkse overdenken van de Schrift... Als je alle plaatsen in de Bijbel opzoekt waar God het over meditatie heeft, dan zul je versteld staan van de voordelen die Hij belooft aan de mensen die de moeite nemen om door de dag heen over Zijn Woord na te denken".

In Satisfy Your Soul (oftewel Bevredig Je Ziel, NavPress) schrijft Dr. Bruce Demarest: "Een bedaard hart is onze beste voorbereiding voor al dit werk van God... Meditatie geeft ons de gelegenheid om het zwaartepunt weer van onszelf en van de wereld af te bewegen zodat we God's Woord, Zijn karakter, Zijn vermogens en Zijn daden kunnen overpeinzen... Zodat we de woorden van de Schrift in gebed kunnen overdenken, overwegen en 'herkauwen'... Het doel is eenvoudigweg om de Heilige Geest toe te staan om het Woord van God, dat leven geeft, te activeren."

Christelijke Meditatie: Hoe Kunnen We Dat Doen?
Er zijn drie dagelijkse momenten waarop we onze gedachten actief in Christelijke Meditatie aan God's Woord kunnen overgeven. Juist voordat we gaan slapen kunnen we er voor zorgen dat God's Woord het laatste is wat ons verstand bezighoudt. Wanneer we wakker worden kunnen we er voor zorgen dat God's Woord het eerste is wat onze gedachten vult, voordat we aan onze dag beginnen. Tenslotte hebben we allemaal een specifiek moment op de dag nodig waarin we ons in God's Woord begeven, zodat dit gedurende de dag tot ons kan spreken.

Waar zouden ons in onze Christelijke meditatie aan moeten denken? "Aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient" (Filippenzen 4:8).

Overdenk Nog Meer Zaken!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Een Dagboek Bijhouden
Waarom Moeten We Bidden
Spirituele Volwassenheid
Naar God Luisteren
Manieren Om Te Bidden
Meditatie
Gebed om Zonde te Bekennen
God's Wil Kennen
De Bijbel Begrijpen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Christelijke Meditatie
Add Christelijke Meditatie to My Google!
Add Christelijke Meditatie to My Yahoo!
XML Feed: Christelijke Meditatie


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.