Bijbelverzen

Bijbelverzen

 - Bijbelse Waarheid
U bent hier: God >> Bijbelverzen

Bijbelverzen: De Voordelen
Bijbelverzen bevatten nuttige inzichten over een verscheidenheid aan onderwerpen. Een handig hulpmiddel om Bijbelverzen over bepaalde onderwerpen op te zoeken is een zogenaamde Bijbel-Concordantie. Dit hulpmiddel laat je zien waar in de 66 boeken van de Bijbel een groot aantal woorden in een bepaalde context worden gebruikt. Wanneer je dit hulpmiddel gebruikt, dan zul je ontdekken dat de Bijbel het over vele hedendaagse onderwerpen heeft: geld, huwelijk, vriendschap, zelfbeheersing, trots, en zo veel meer!

Bijbelverzen: De Feiten
De Heilige Bijbel bevat 66 boeken die over een periode van ongeveer 1500 jaar door 40 verschillende auteurs werden geschreven. De bijbel bevat 1189 hoofdstukken, meer dan 31000 verzen en meer dan 3 miljoen letters. De Bijbel werd in 1455-1457 voor het eerst gedrukt door Johannes Gutenberg, de uitvinder van de moderne drukpers. Het Oude Testament werd in 1448 in verzen verdeeld; het Nieuwe Testament werd in 1551 in verzen verdeeld.

Het langste boek van de Bijbel is het boek Psalmen. Het kortste boek is 3 Johannes. Het langste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 119 en het kortste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 117. De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld. Het totaal aantal Bijbels dat dagelijks wordt gekocht of geschonken wordt geschat op 168000 (Bron: Wycliffe International). Een recent onderzoek van de Barna Research Group laat zien dat bijna 92% van alle Amerikaanse huishoudens tenminste één Bijbel in huis heeft.

Bijbelverzen: Het Doel
Bijbelverzen maken het mogelijk dat de verhalen en de feiten van de Bijbel in praktische hulpmiddelen voor bestudering en toepassing kunnen worden opgesplitst. Bijbelverzen geven de lezer of de onderwijzer de mogelijkheid om de betekenis te isoleren zoals deze door de schrijvers is vermeld. Dit maakt het vervolgens weer mogelijk om het betreffende onderwerp gemakkelijker te vertalen en te begrijpen. Genesis 1:3 zegt bijvoorbeeld: "Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht". Het volgende vers, Genesis 1:4, volgt: "En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis."

Normaalgesproken bevat een Bijbelvers een enkele zin. Soms bevat een vers twee of meer zinnen. Het langste vers in de Bijbel is Ester 8:9 (78 woorden in bijvoorbeeld de Willibrordvertaling). Het middelste vers van de Bijbel is Psalm 118:8: "Beter is het te schuilen bij de HEER dan op mensen te vertrouwen". Het gebruik van Bijbelverzen is een populaire en effectieve manier geworden om God's wil in de praktijk op ons leven toe te passen. De verzen zijn als het ware kleine 'knipsels' uit God's Woord en zij vormen de basis voor preken, Bijbelstudies en referentiepunten in lesmateriaal.

Bijbelverzen: De Kracht
Door de hele Bijbel heen wordt God's boodschap door de bijbelverzen op een duidelijke manier overgebracht. Hoewel vrijzinnige schriftgeleerden en New Age-aanhangers de letterlijke betekenis van de Bijbel (en zelfs God's bestaan) steeds meer in twijfel trekken, zijn de verzen van de Bijbel zeer duidelijke en treffende uitdrukkingen van God's blijvende waarheid. Een krachtig voorbeeld van een dergelijk vers is de weg naar onze verlossing in Johannes 3:16: "Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit". Een andere solide waarheid is het belang van onze standvastigheid, zoals in Jakobus 1:12 wordt uitgedrukt: "Gelukkig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben". Een laatste verkondiging van de kracht van de Schrift kan in Hebreeën 4:12 worden aangetroffen: "Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart".

Bijbelverzen dagen mensen uit om de juiste keuzes te maken en om over hun daden na te denken. Bijbelverzen zijn God's communicerende geschenk aan Zijn mensen, zodat zij Hem kunnen begrijpen en volgen. Bijbelverzen inspireren, troosten en overtuigen ons. Bijbelverzen onthullen God's liefde en brengen een eeuwigdurende hoop.

Lees Nu Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Teleurgesteld in God
Hulp bij het Begrijpen van de Bijbel
Ongeduld
Bijbelvragen
Hebzucht
Overwinning in Jezus
Geestelijk Leiderschap
Wereldse Christen
Bijbelschrift
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Bijbelverzen
Add Bijbelverzen to My Google!
Add Bijbelverzen to My Yahoo!
XML Feed: Bijbelverzen


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.