Met God groeien

OVER ONS

Als jij al een heleboel vragen gesteld hebt en de antwoorden daarop gevonden hebt en als jij van een intellectueel geloof in God de stap hebt gezet naar een persoonlijke relatie met Christus die gebaseerd is op een oprecht vertrouwen in je hart... dan is de tijd aangebroken om dieper te duiken en te ontdekken hoe jij in je relatie met God kunt groeien!

Klik op de onderstaande links om meer te ontdekken:

  • Aanbidding: Het als Christen aanbidden van God is meer dan alleen maar zingen, vasten en bidden. GOD is niet zozeer geïnteresseerd in wat je doet, maar waarom je het doet. HIJ zal hypocrisie niet eren - maar wel een hart dat aan Hem is toegewijd. Aanbidding is niet alleen voor de zondag... het is een leefstijl. We moeten elke dag voor HEM leven, Hem liefhebben, vertrouwen, gehoorzamen, prijzen en danken. Het gaat om overgave. Het zal jou je zelfgerichtheid kosten. Wij werden in het bijzonder gemaakt om GOD te behagen en Hem eer te brengen.


  • Gemeenschap: Gemeenschap heeft betrekking op het leven met elkaar; in goede en in slechte tijden. Het gaat erom dat je oprecht, transparant en kwetsbaar bent in de dingen die je in vertrouwen met anderen deelt. Het gaat om het houden van je naaste zoals je van jezelf houdt. Het gaat om het bemoedigen van anderen en het meeleven met hun gevoelens. We zijn allemaal een onderdeel van Gods gezin en Hij wil dat onze liefde voor anderen groeit. Ware liefde bestaat uit vergeving en verzoening.


  • Discipelschap: Discipelschap heeft te maken met een groei naar volwassenheid - het is het proces waarin we steeds meer als Jezus Christus worden. Die groei is niet gemakkelijk; er is werk en toewijding voor nodig. Het vereist dat wij onszelf onder de loep nemen en veranderen hoe wij denken, voelen en handelen. Gelukkig heeft HIJ ons ook ZIJN Geest en ZIJN Woord gegeven om ons te transformeren tot de gelijkenis van Christus. Daarnaast gebruikt GOD andere mensen en omstandigheden in onze levens om ons te doen groeien, vaak door middel van beproevingen, verleidingen en problemen.


  • Bediening: Bediening bestaat volledig uit dienen en geven. Als Christenen zijn we geroepen om te dienen in het lichaam van gelovigen en als zending naar de wereld. Elk van ons is door GOD gevormd en heeft van GOD gaven gekregen om zijn of haar steentje bij te dragen aan ZIJN grote plan. Ontdek de zegeningen van het dienen van Jezus door anderen te dienen, door jezelf niet voorop te stellen. Wij zijn alleen door ZIJN genade gered, maar HIJ roept ons op om goede dingen te doen: niet om onze redding te bewerkstelligen, maar om het lichaam van gelovigen te bemoedigen en uit te rusten voor elk goed doel. Bediening is uiteindelijk het dienen van een publiek dat slechts uit één Persoon bestaat: GOD!


  • Evangelisatie: Evangelisatie gaat om het delen van de liefde van Christus met alle andere mensen. Hij heeft ons geboden om erop uit te gaan en discipelen te maken. Dat is onze missie als Christenen en het is niet slechts een optie! Het is een diepgaande verantwoordelijkheid, het ultieme privilege en de hoogste eer in de hele wereld. Deze opdracht is het beste dat je ooit voor een ander mens kan doen. Het heeft een eeuwig belang en het brengt ongelooflijke zegeningen in je leven! In deze artikelen zullen wij je leren hoe jij het evangelie met anderen kunt delen en de boodschap van het goede nieuws op je eigen manier kunt brengen.


OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen