Kinderwerk

VRAAG: Kinderwerk - Verander het leven van een kind

ANTWOORD:

Het doel van kinderwerk is het communiceren van de liefde van Christus aan de kinderen op deze wereld. We denken bij het woord kinderwerk, of kinderbediening, vaak aan activiteiten die in de plaatselijke gemeente plaatsvinden, maar het kan veel meer zijn dan dat. Kinderwerk omvat ook de inspanningen van organisaties die kinderen wereldwijd willen bereiken met het goede nieuws van Christus. Het is heel belangrijk dat kinderen beïnvloed worden door de leer van de Bijbel.

Er zijn een heleboel organisaties die kinderwerk verrichten. Sommige organisaties concentreren zich op één bepaald land of bevolkingsgroep, terwijl andere zoals Compassion International zich richten op behoeftige kinderen in een groot aantal ontwikkelingslanden.

Compassion voorziet kinderen in nood van de nodige gezondheidszorg, aanvullende voeding, onderwijs, veilige en leuke ontspanningsmogelijkheden, en het belangrijkste: zij vertellen elk sponsorkind over het evangelie. Voor ongeveer een euro per dag kan een sponsor het leven van een kind voor altijd veranderen en een waardige organisatie voor kinderwerk steunen.

Veel sponsoren en hun gezinnen ontwikkelen een nauwe band met het kind dat zij ondersteunen. Zij raken zo gehecht aan hun sponsorkind dat zij het gevoel hebben dat ze een onderdeel van hun eigen gezin zijn.

De groep sponsoren die graag aan deze respectabele organisatie bijdraagt, bestaat uit individuen, gezinnen, jeugdgroepen, kringgroepen en bedrijven. Mensen met allerlei verschillende achtergronden reageren op de behoeften van kinderen; met kleine offergaven veranderen zij de levens van kinderen in nood. Het is extreem belangrijk dat de liefde van Christus via een kinderbediening aan kinderen over de hele wereld wordt gecommuniceerd.

Christelijke liefdadigheid - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen