Kan Satan wonderen verrichten?

VRAAG: Kan Satan wonderen verrichten? Welke vermogens heeft Satan?

ANTWOORD:

Of Satan wonderen kan verrichten is een interessante vraag, omdat we weten dat enkele van de wonderbaarlijke dingen die in de Bijbel gebeurden niet van God waren.

  • Farao’s tovenaars verrichtten wonderen
  • De antichrist en de valse profeet zullen wonderen verrichten
  • De Bijbel spreekt over valse tekenen en wonderen
Welke vermogens heeft Satan? De enige heersende macht die hij heeft is over de menselijke, seculiere, ongelovige wereld (1 Johannes 5:19; Judas 1:9; Openbaring 16:13-14).
  • Satan, die in de Bijbel wordt beschreven, kan de strijd om menselijke gedachten winnen en doet dat dan ook regelmatig. Telkens wanneer een mens zondigt en God afwijst, beleeft hij daar een duivels plezier aan. Kan hij met deze boosaardigheid wegkomen? Hoewel Satan terreur verspreidt, zijn zijn strategieën gedoemd tot de ondergang (Openbaring 20:10).

  • Satan is de bron van zonde en kwaad. God staat hem toe om een tijdlang over de aarde “rond te gaan rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden” (1 Petrus 5:8). Hij is uiteindelijk de bron van alle vervolgingen. Zijn boosaardige karakter dringt binnen in de harten van menselijke zielen om zo gedachten, emoties en wil te beïnvloeden (Johannes 13:2).

  • Satan is niet alomtegenwoordig, dat wil zeggen dat hij niet op meerdere plaatsen tegelijkertijd aanwezig kan zijn. Alleen God is overal en altijd aanwezig en alleen God weet alles.

  • Satan gebruikt bovennatuurlijke intriges en tactieken om zijn slachtoffers te bedwingen. Satan is een bovennatuurlijk wezen met een grote macht om te bedriegen (Job 1:7).

  • Satan en zijn demonische volgelingen kunnen mensen zowel van binnenuit als van buitenaf aanvallen, maar blijven vaak onopgemerkt als de veroorzakers van wrevel en leed. Bezetenheid en verdrukking van mensen zijn de kenmerken van hun werk.

  • Satan heerst in het ongeziene domein, waar hij zijn demonen opdraagt om bezit te nemen van mensen of hen te verdrukken. Hij is verantwoordelijk voor het verleiden van zondaars, hij verblindt hen met leugens, leidt hen tot zondigen en beschuldigt hen dan ten overstaan van God (Genesis 3).

  • Satan kan, als God dat toestaat, de spraak van mensen beïnvloeden (Matteüs 16:22-23).

De geschiedenis van Satan - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen