Iemand vergeven die jou heeft gekwetst

VRAAG: Hoe kun je iemand vergeven die jou gekwetst heeft?

ANTWOORD:

Hoe kun je iemand vergeven die jou gekwetst heeft? Voor veel mensen is het een jarenlange strijd gebleken en is het een van de moeilijkste dingen om te doen. Sterker nog, het gaat zelfs tegen onze menselijke natuur in om de mensen te vergeven die ons hebben gekwetst.

Carla’s leven was volledig ingestort vanwege haar echtscheiding. Zij deelde haar verhaal met ons, zodat ook anderen genezing kunnen vinden:

“Ik wist dat ik mijn man moest vergeven voor alles wat hij mij had aangedaan, maar op eigen kracht bleek dat voor mij onmogelijk. Ik wist dat ik Gods hulp nodig zou hebben om hem te vergeven. Ik had meer dan alleen maar emotioneel leed ondergaan. Toen hij mij verliet, was ik zwanger. Mijn zwangerschap eindigde in een miskraam. Het was te veel pijn. Alleen tijd en God konden de wonden in mijn hart genezen.

Nadat God mij begon te tonen hoeveel Hij van mij hield, begon ik mijn kracht terug te krijgen. Toen ik duidelijk kon zien wat er had plaatsgevonden, begon ik medelijden met mijn ex-man te krijgen. Het duurde vijf jaar voordat ik hem kon vergeven.

Het maakt niet uit waar we mee te maken krijgen; God weet alles het beste. Ik heb geleerd om Hem te vertrouwen en mij meteen tot Hem te wenden om mijn problemen te bespreken. Hij weet toch al wat mijn probleem is. Ik leerde dat God voor mij zal zorgen, wat er ook gebeurt. Ik weet dat de Heer van mij houdt, en ik heb geleerd om Hem in alle omstandigheden te vertrouwen.

Ik wil jou bemoedigen om Bijbelverzen over vergeving te lezen en uit je hoofd te leren. De ochtend is voor mij het belangrijkste gedeelte van de dag. Dat is mijn tijd met God, wanneer ik Zijn Woord lees en het overpeins. Ik heb de vermoeidheid van gisteren begraven, want ’s ochtends krijg ik een nieuwe dosis energie. Wanneer ik tijd met God doorbreng, dan word ik sterker en gevuld met vreugde.”

“Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen” (Matteüs 6:14).

Anderen vergeven - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen