Het doel van engelen

VRAAG: Het doel van engelen: zijn zij Gods geheimagenten?

ANTWOORD:

Een heleboel winkels zijn gevuld met sieraden, afbeeldingen, beeldjes en andere handelswaar met daarop voorstellingen van engelen, Gods “geheimagenten”. Zij worden meestal afgeschilderd als mooie vrouwen, knappe mannen, of baby’s met een blije uitdrukking op hun gezicht. Maar een engel kan in alle mogelijke vormen aan ons verschijnen: een glimlachende dame, een kromgebogen oude man, of iemand van een andere etniciteit.

Een enquête uit het jaar 2000 liet zien dat 81 procent van alle volwassenen geloofde dat “engelen bestaan en mensenlevens beïnvloeden.”1

Gods naam Jahweh Sabaot betekent “God van de engelen”. God is Degene die onze levens in Zijn hand houdt; Hij heeft daarbij de macht om de gaven van Zijn engelen te gebruiken om boodschappen over te brengen, Zijn oordelen uit te voeren (zoals in het geval van Sodom en Gomorra) en andere opdrachten die God nodig acht.

Het doel van engelen - Wat zegt de Bijbel over engelen?
In de Bijbel vertelt God ons hoe engelen boodschappen overbrengen, eenzame mensen gezelschap houden, mensen beschermen en zelfs voor God strijden. Wanneer engelen in de Bijbel verschijnen als boodschappers van God, gaat dat vaak vergezeld van de woorden “Vrees niet”, of “Ben niet bang”. Maar Gods engelen gaan meestal ongezien te werk. Zij proberen geen aandacht te trekken wanneer zij hun door God gegeven opdracht uitvoeren. Er zijn wel gevallen waarin deze hemelse wezens zichzelf vertonen en Gods vijanden de schrik om het hart doen slaan.

Engelen zijn actief betrokken bij de levens van Gods mensen en misschien wel in de levens van alle mensen. Zij hebben een specifieke functie. Het is een zegen wanneer God een engel stuurt als antwoord op je gebed in tijden van nood.

  Psalm 34:7 zegt: “Als je diep ontzag voor de Heer hebt, beschermt de Engel van de Heer je. Hij zal je redden.”

  En Hebreeën 1:14: “De engelen zijn dienende geesten. Ze moeten de mensen dienen die al het goede van God zullen krijgen dat God heeft beloofd.”
Het is mogelijk dat jij persoonlijk ooit een engel hebt ontmoet, zonder dat je dat hebt geweten:
  In Hebreeën 13:2 lezen we namelijk: “Vergeet niet om gastvrij te zijn. Want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad, zonder dat ze het wisten.”

Het doel van engelen - In dienst van God
Ik vind de gedachte wonderbaarlijk dat God zo veel van mij houdt dat Hij een engel zou sturen om mijn gebed te verhoren. Ik geloof met heel mijn hart dat God hen naar ons toe stuurt, ook al kan ik niet meteen weten of zien dat iemand een engel is. Ik weet wel dat ik meerdere malen waardevol advies of hulp in moeilijke tijden heb ontvangen van een vreemdeling... die ik daarna nooit meer heb teruggezien.

Vaak stellen wij ons engelen voor als prachtige wezens met vleugels, gekleed in witte mantels en een stralend lichaam met een heldere aura. Hoewel dat misschien wel waar is, stuurt God hen vaak als onzichtbare wezens of in bijzondere kleding waarmee zij in hun omgeving lijken op te gaan wanneer zij hun taken uitvoeren.

Zijn deze engelen onze overleden naasten? Nee. Engelen zijn schepselen van God. Wij zijn mensen, geen engelen. Ook onze overleden naasten worden geen engelen.

Sommige mensen bidden tot engelen of ontwikkelen een bijzondere band met een engel. De Bijbel is er heel duidelijk over dat onze gebeden zich alleen op God moeten richten en dat wij alleen met Hem een dergelijke relatie moeten ontwikkelen. Engelen zijn door God geschapen en wij mogen daarom nooit tot hen bidden of hen aanbidden.

  In Openbaring 22:8-9 staat: “Ik, Johannes, heb al deze dingen gehoord en gezien. En toen ik dit allemaal gehoord en gezien had, liet ik mij op de grond vallen, aan de voeten van de engel die het mij had laten zien. Ik wilde hem aanbidden. Maar de engel zei tegen mij: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar, net als jij en je broeders. En net als de profeten en alle andere mensen die goed luisteren naar de woorden van dit boek. Aanbid God!’”
God werkt via engelen. God is Degene die besluit om een engel te sturen om Zijn werk te doen; een engel zal niet besluiten om onafhankelijk van God te werk te gaan.
  Engelen voeren Gods oordelen uit;
  Engelen dienen God;
  Engelen prijzen God;
  Engelen zijn boodschappers;
  Engelen beschermen Gods volk;
  Engelen huwen niet;
  Engelen sterven niet;
  Engelen bemoedigen mensen.

Voetnoot:
1 Barna Research Group

Met dank aan Pastor Lee S. Gliddon Jr., God's Word Christian Ministry

De voorstelling van engelen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen