Het doel van de wapenrusting van God

VRAAG: Wat is het doel van de volledige wapenrusting van God?

ANTWOORD:

Het doel van de volledige wapenrusting van God is de gelovige te voorzien van de benodigde geestelijke middelen om stand te houden gedurende de geestelijke worstelingen in het dagelijkse leven.

De Schrift maakt duidelijk dat wij niet tegen vlees en bloed strijden. Met andere woorden, de worstelingen in onze levens hebben een geestelijke oorzaak. De vijand van God haat de mensen die God liefheeft. Dat betekent dat Gods vijand elk mens op deze aarde haat. Daarom doet hij zijn best om mensen weg te houden of weg te halen van een gezond begrip van Gods liefde of van een effectieve Christelijke leefstijl.

Om te voorkomen dat dit hemzelf of zelfs de mensen in zijn omgeving overkomt, moet de gelovige overeind blijven in de macht van God. Die kracht is aan de gelovige overgedragen middels verlossing, waarheid, rechtvaardigheid, vrede, geloof en het Woord van God - de zes eigenschappen die we aantreffen in de wapenrusting van God. Alle zes zijn ze aan ons gelovigen gegeven, zodat wij de geestelijke strijd kunnen winnen!

De volledige wapenrusting van God - Onophoudelijk gebruik
Gelovigen in Christus worden opgeroepen om de volledige wapenrusting van God te gebruiken. Wanneer een gelovige dat niet doet, zal hij blootgesteld worden aan de intriges van de vijand. Deze vijand is sluw en altijd op zoek naar manieren om de levens van mensen op een negatieve manier te beïnvloeden. Hij weet dat hij zonder toestemming niet in staat is om het leven van een gelovige binnen te dringen. Daarom zal hij er meteen van profiteren als wij ons buiten het beschermende pantser begeven dat God ons heeft gegeven.

1 Petrus 5:8 zegt: “Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden.”

God voorziet Zijn mensen van de gereedschappen die zij nodig hebben om staande te blijven. Zijn mensen hoeven die gereedschappen maar te gebruiken om de plannen van de vijand te dwarsbomen en hem vruchteloos te maken.

De wapenrusting van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen