Gods soevereiniteit

VRAAG: Hoe zou Gods soevereiniteit ons vertrouwen in Hem moeten beïnvloeden?

ANTWOORD:

Wanneer ik Gods soevereiniteit bestudeer, roept dat voor mij enkele vragen op: heeft God werkelijk mijn hele leven en al mijn omstandigheden onder controle? Wat is het bereik van Gods macht? Kan ik Hem vertrouwen?

Soevereiniteit, of oppermacht, wordt gedefinieerd als “Gods heerschappij over Zijn schepping in relatie met Zijn bestuur ervan; soevereiniteit is Gods heerschappij over de volledige realiteit.” - Dr. Norman Geisler1

Valt mijn eigen leven ook onder “Gods heerschappij over de volledige realiteit”? Betekent het dat niets willekeurig of toevallig is? Heeft God alles met een doel voorbestemd? Jesaja 14:24 vertelt ons: “Ik zweer dat Ik zal doen wat Ik van plan was. Zoals Ik het heb besloten, zo zal het ook gebeuren, zegt de Heer van de hemelse legers.”

God heeft onbeperkte macht en wordt door niets of niemand buiten Zichzelf gedwarsboomd. Hij heeft de volledige controle over onze omstandigheden. Dat zou onze angsten moeten verminderen en ons vertrouwen moeten geven in onze toekomst. Die oppermacht wordt overkoepeld door Gods barmhartigheid, Zijn goedheid, liefde, genade, trouw en heiligheid.

J.I. Packer schreef: “Pas wanneer we nederig zijn, bereid zijn om van God te leren, ontzag hebben voor Zijn heiligheid en soevereiniteit, onze eigen onbeduidendheid erkennen, onze eigen gedachten wantrouwen, en bereid zijn om ons denken binnenste buiten te laten keren, kunnen wij de Goddelijke wijsheid verkrijgen.”2

Gods soevereiniteit - Hem leren kennen
Het is onmogelijk om iemand te vertrouwen als je hem niet kent! Daarom is het nodig om God te leren kennen, om Zijn soevereiniteit te kunnen begrijpen.

Zijn Woord zegt dat Hij ons vertrouwen waardig is

    “God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd” (Numeri 23:19).
Hij heeft bewezen dat Hij betrouwbaar is
    “Prijs de Heer! Hij heeft zijn volk Israël rust gegeven, zoals Hij heeft beloofd. Hij heeft alles gedaan wat Hij had beloofd door zijn dienaar Mozes” (1 Koningen 8:56).
Wij hebben geen zinnige alternatieven
    Onze enige andere opties zijn: op onszelf vertrouwen of op andere mensen vertrouwen: zondige, feilbare mensen. Wij mensen zijn onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. We maken vreselijke fouten en dwaze beslissingen.

    Het is belangrijk om niet te vergeten hoe belangrijk het is om onze God te leren kennen. Het is moeilijk om op iemand te vertrouwen die je niet kent.

    God heeft het niet moeilijk gemaakt om Hem te vinden of kennen. Alles wat we moeten weten over God heeft Hij genadig aan ons bekendgemaakt in de Bijbel. God kennen is God vertrouwen.

Voetnoten:
1 Geisler, Dr. Norman. Systematic Theology, Vol 2., 536.
2 Packer, J.I. Knowing God.

God is oppermachtig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen