God is oneindig

VRAAG: Wat betekent het dat God oneindig is?

ANTWOORD:

God is oneindig. Gods oneindigheid betekent veel meer dan dat Hij altijd aanwezig is. Zijn wijsheid, macht, liefde, goedheid en barmhartigheid zijn allemaal onbegrensd. Sterker nog, God is op alle denkbare gebieden onmeetbaar, grenzeloos en eindeloos. Hij is voor eeuwig aanwezig, waar en wanneer we ook kijken.

“...God heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten’” (Hebreeën 13:5b). Dit betekent dat we ons in alle aspecten van onze levens en voor al onze behoeften tot Hem kunnen wenden, op Hem kunnen rekenen en erop kunnen vertrouwen dat Hij ons nooit in de steek zal laten.

We hebben allemaal wel eens tijden waarin we de hulp van een uitzonderlijk goede vriend nodig hebben. We hebben een steun en toeverlaat nodig, een luisterend oor of iemand met grote wijsheid om ons richting te geven. Bovendien hebben we allemaal iemand nodig die ons onvoorwaardelijk liefheeft, in de allermoeilijkste tijden en in de goede tijden. Deze behoeften zijn een onderdeel van onze menselijkheid. God heeft ons ontworpen om anderen, en bovenal Hem, nodig te hebben. Alleen Hij kan in al deze behoeften voorzien, en Hij doet dat beter dan enig mens ooit zou kunnen.

We zijn misschien wel gezegend met geweldige vrienden of gezinnen die deze rollen tijdelijk kunnen vervullen, maar zij zijn niet blijvend. Sommigen overlijden, terwijl anderen verhuizen. Misschien worden we door sommigen zelfs verraden. Maar God is blijvend en kan Zijn beloften niet breken. Hij is in alle opzichten oneindig. Dat geldt ook voor de tijd die Hij met jou persoonlijk wil doorbrengen.

God is oneindig - Heb jij nog iets anders wat oneindig is?
Alleen de oneindige God kan jouw ziel eindeloos vullen. Iemand zei het ooit als volgt: “De Heer God heeft ons geschapen met een groot aantal lichaamsdelen. Hij heeft ons geschapen met oren, armen, benen, enzovoorts. Maar één deel heeft een gat. Dat is onze ziel en alleen Hij kan het vullen.”

Wanneer we erover nadenken, zien we dat mensen dat gat vaak op eigen houtje proberen te vullen. Sommigen richten zich volledig op andere mensen wanneer zij op zoek zijn naar geluk en liefde. Anderen storten zich op hun carrière om voldoening te vinden. Weer anderen proberen het gat te vullen met drugs, alcohol, seks of andere externe dingen die de emotionele pijn kunnen verzachten. Laten we eerlijk zijn: het leven deelt soms rake klappen uit. Het is niet gemakkelijk om altijd vrede en vreugde te vinden.

Door de eeuwen heen hebben mensen op allerlei manieren geprobeerd om antwoorden te vinden op hun levensvragen. Maar de meeste zoektochten lijken tekort te schieten en alleen maar tot meer vragen te leiden. Maar God zal altijd meer antwoorden hebben dan jij vragen hebt. Zijn kennis en wijsheid kennen geen grenzen. Hij zal jou alle juiste antwoorden en richting geven, omdat Hij de schepper is van alle dingen... ook van jou, en Hij houdt van jou met een grenzeloze liefde. Hij wenst alles wat goed is voor jou en zal jou richting, kracht, gezondheid en vreugde schenken. Er is niets wat Hij zal nalaten om jou met elk aspect en met elk probleem in jouw leven te helpen, van wieg tot graf. Niemand of niets heeft jou meer te geven dan God!

Het grootste geschenk dat Hij geeft, is het gratis geschenk van de vergeving van jouw zonden. Door middel van de dood van Jezus Christus voor onze zonden en Zijn opstanding uit de dood, biedt Hij ons een prachtig leven met Hem in de eeuwigheid. Johannes zei het volgende over de mensen die dit geschenk aannemen: “Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij” (Openbaring 21:4).

De oneindige God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen