God is almachtig

VRAAG: Welke Bijbelverzen zeggen dat God almachtig is?

ANTWOORD:

De volgende Bijbelverzen laten ons zien dat God almachtig is:

 • God is almachtig en groot van kracht
  Job 37:23 - “Wij kunnen de Almachtige God niet zien en niet begrijpen. Hij is machtig en rechtvaardig.”

  Job 11:7-11 - “Weet jij iets van Gods plannen en gedachten? Kun jij de Almachtige God volledig begrijpen? Gods geheimen zijn net zo ongrijpbaar als de hemel. Wat kun jij dan eigenlijk doen? Zijn geheimen zijn dieper dan het dodenrijk. Wat weet jij dan eigenlijk? Ze zijn groter dan de aarde en wijder dan de zee. Als Hij je grijpt en gevangen neemt en je naar de rechtbank brengt om over je recht te spreken, wie zal Hem dan kunnen tegenhouden? Want Hij weet wie er oneerlijk zijn. Hij ziet iemands slechte daden – zou Hij doen alsof die er niet zijn?”

 • God is almachtig in de schepping
  Psalm 33:6 - “De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem.”

  Jesaja 44:24 - “Dit zegt de Heer: ‘Ik ben jullie Redder en jullie Maker. Ik heb jullie gemaakt in de buik van je moeder. Ik ben de Heer, die alles doet. Ik zet de hemel neer boven de aarde. Ik alleen heb dat gedaan. Door mijn kracht bestaat de aarde.’”

  Romeinen 4:17 - “Dat staat ook in de Boeken: ‘Ik maak van jou een vader van heel veel volken.’ De God in wie hij geloofde, noemde hem een ‘vader van heel veel volken’. Hij is de God die de doden levend maakt. En Hij is de God die over de dingen die er nog niet zijn, spreekt alsof ze er al wél zijn.”

  Hebreeën 1:3 - “De Zoon is de 'afbeelding' van God Zelf. In Hem zien we wie God is. In Hem zien we de macht en majesteit van God en het karakter van God. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen bestaan door zijn woord dat één en al kracht is.”

  Jeremia 32:17 - “Heer, U heeft door uw grote macht en kracht de hemel en de aarde gemaakt. Niets is te wonderlijk voor U.”

 • God is almachtig in de verlossing
  Filippenzen 1:6 - “God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt.”

  Judas 1:24-25 - “God kan jullie helpen geen verkeerde dingen te doen. Dan kunnen jullie later helemaal zuiver en blij voor zijn hemelse troon komen staan. Hij is de enige ware en wijze God. Hij is onze Redder. Voor Hem is alle eer en kracht en macht sinds het begin van de tijd, nu en voor eeuwig! Amen! Zo is het!”

  Romeinen 1:16 - “Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Christus. Want het goede nieuws is de kracht van God: iedereen die het gelooft, wordt erdoor gered. Het goede nieuws is op de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor de andere volken.”

 • God is almachtig in de opstanding
  Romeinen 6:4 - “Door de doop zijn we dus samen met Hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen!”

  Johannes 10:17-18 - “De Vader houdt van Mij, omdat Ik vrijwillig mijn leven neerleg en het later weer opneem. Niemand neemt Mij mijn leven af. Ik leg Zelf mijn leven neer. Ik heb de macht om mijn leven neer te leggen en de macht om het weer op te nemen. De Vader heeft Mij de opdracht gegeven om dat te doen.”

 • God is almachtig in wijsheid
  Psalm 147:5 - “Onze Heer is geweldig, zijn kracht is heel groot. Zijn wijsheid is grenzeloos.”

  Psalm 135:5-6 - “Ja, ik weet dat de Heer geweldig is. Onze Heer is machtiger dan alle goden. Híj bepaalt wat er gebeurt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en de oceanen.”

  Jesaja 46:10-11 - “Al aan het begin vertel Ik wat er aan het eind zal gebeuren. Ik spreek van tevoren over dingen die nog niet gebeurd zijn. En alles wat Ik van plan was, doe Ik. Ik roep een man uit het oosten, uit een ver land. Hij is sterk en snel als een roofvogel. Ik heb het gezegd en Ik zal het ook doen. Ik heb het bedacht en het zal ook gebeuren.”

De almachtige God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen