Waarom schiep God het kwaad?

Vraag: Waarom schiep God het kwaad? Als God alles plande, waarom plande Hij dan ook dat er zo'n vreselijke en slechte dingen zouden gebeuren?

Het “probleem van het lijden" is voor veel mensen een filosofisch struikelblok. Omdat het empirische bewijs voor een schepping, en dus een Schepper, overweldigend is (zie de voorgaande besprekingen) vallen veel atheïsten de Bijbelse schepping op filosofische gronden aan. De primaire vragen die atheïsten stellen zijn: "Als God echt is, en als God alles schiep, waarom schiep Hij dan het kwaad?" "Waarom schiep een persoonlijke, liefdevolle God een wereld waarin zoveel slechte dingen gebeuren?" "Een alwetende God zou toch zeker niet toestaan dat het kwaad in Zijn wereld zou kunnen bestaan?"

Het antwoord op de bovenstaande vragen wordt samengevat door de aard van God en Zijn wil voor de mens. Overweeg de volgende logica eens: Hoe kon God ruimte laten voor liefde zonder ook ruimte te laten voor de mogelijkheid dat er slechte dingen kunnen gebeuren? God zou robots kunnen hebben geschapen, die niets meer zouden doen dan tot in de eeuwigheid "ik hou van jou, ik hou van jou" zeggen. Maar dergelijke schepsels zouden niet in staat zijn om een werkelijke liefdesrelatie aan te gaan. De Bijbel zegt dat God een echte liefdesrelatie met Zijn schepping wil aangaan. Liefde is niet echt, tenzij je het vermogen hebt om niet lief te hebben. Eén van Gods eigenschappen is alwetendheid. God wist dat er in een wereld met keuzes veel kwaad zou bestaan; er voor kiezen om niet lief te hebben is per definitie slecht. Maar, zo'n wereld zou ook echte liefde mogelijk maken. Filosoof Alvin Plantinga schrijft: "Een volledig liefdevol, almachtig, alwetend Wezen kan zo veel kwaad toestaan als Hij maar wil, zonder Zijn bewering dat Hij volledig liefdevol is ongedaan te maken, zo lang als er voor elke slechte toestand die Hij toelaat een groter goed bestaat dat hiermee samenhangt". Het potentieel om lief te hebben weegt zwaarder dan het bestaan van het kwaad, vooral als het kwaad slechts tijdelijk kan bestaan. Het kwaad is een neveneffect van liefde. Lijden en dood zijn een neveneffect van het kwaad (Romeinen 5:12). God zegt in Zijn Bijbel dat dit neveneffect slechts tijdelijk is. Het kwaad dient het beperkte doel om werkelijke liefdesrelaties tussen schepping en Schepper in te stellen en het kwaad zal verdwijnen nadat dit doel is bereikt. "De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid" (1 Johannes 2:17).

Lees nu meer!
Het probleem van het lijden
Bestaat de God van de Bijbel echt?

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen