Verveelde God Zich?

Vraag: Waarom schiep God ├╝berhaupt? Verveelde Hij Zich? Was Hij eenzaam? Waarom nam God de moeite om mensen te maken?

De Bijbel vertelt ons dat de openbaring van Gods heerlijkheid, of glorie, het hoogste doel van het universum is. De Bijbel vertelt ons dat de openbaring van Gods liefde het hoogste doel van de mensheid is. Dit zijn eenvoudige waarheden die niet alleen in de Schriftteksten kunnen worden gevonden, maar die ook verkondigd worden door alles wat we om ons heen zien. Wanneer we naar de rand van de kosmos turen, in de ingewikkelde wereld van de microscopische cel duiken, de wiskundige principes van de kwantummechanica onderzoeken en de digitale code van het menselijk genoom ontrafelen, dan kunnen we de glorieuze complexiteit en eenheid van de wereld om ons heen niet ontkennen. Het is opmerkelijk dat deze dingen allemaal voor Gods welbehagen bestaan. De Bijbel vertelt ons dat alles van God afkomstig is, dat alles door Zijn kracht leeft, dat alles Zijn heerlijkheid verkondigt en dat alles voor Zijn doel bestaat. In een notendop: God schiep de mensheid voor Zijn welbehagen. Hij had het niet nodig dat Hij ons schiep, maar Hij koos er voor om ons te scheppen, zodat Hij Zelf van ons kon genieten. God is een liefdevolle Vader en wij zijn geschapen om Zijn kinderen te zijn. Dit is niet anders dan in ons eigen geval: ouders kiezen er eenvoudig voor om kinderen te hebben, zodat zij van hen kunnen houden en hen kunnen grootbrengen. Welnu, vanwege Zijn liefde besloot God om ons tot Zijn kinderen te maken. Dat was Zijn welgevallen en Zijn doel in alle dingen - sinds het allereerste begin.

Lees nu meer!
Wie is God?
De liefde van God

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen