Ethiek op de werkvloer

VRAAG: Wat heeft tijdmanagement te maken met ethiek op de werkvloer?

ANTWOORD:

Ethiek op de werkvloer is een verzameling principes aangaande “correct gedrag”. Het heeft te maken met morele principes van eerlijkheid en integriteit. Dat houdt onder meer in: niet liegen, bedriegen of stelen. Sommige bedrijven hebben handboeken met daarin bepaalde criteria voor acceptabel gedrag, maar in andere bedrijven doen de werknemers gewoon wat de mensen boven hen doen. Hoe dan ook, er bestaat een primaire norm voor goed-of-fout gedrag die mensen diep van binnen aanvaarden, zelfs als zij die niet altijd zelf opvolgen.

Stelen en liegen zijn onaanvaardbare praktijken op de werkplek (en op alle andere plaatsen). Al wordt het vaak algemeen aanvaard dat mensen pennen, papier, koffie, suikerzakjes enzovoorts van het werk meenemen, toch is dit technisch gesproken diefstal.

Op een grotere schaal van het bedrijf stelen, zoals het stelen van bedrijfsapparaten of het verduisteren van fondsen, zal uiteindelijk leiden tot ontslag van de werknemer en mogelijk zelfs gerechtelijke vervolging.

Welnu, wat heeft dit alles van doen met tijdmanagement? Voordat die vraag beantwoord kan worden, moeten we eerst een andere vraag stellen: van wie is jouw tijd wanneer jij op het werk bent? Het logische antwoord is: van je baas. Jij bent met je werkgever overeengekomen dat je een bepaald aantal uren per dag zult werken en dat je werkgever jou daarvoor een overeengekomen bedrag zal betalen.

Als een werknemer dan gewoon zijn eigen dingen doet gedurende zijn werkuren in plaats van bezig te zijn met bedrijfsaangelegenheden, steelt hij dan niet? Diefstal is een ongepaste handeling in de werkethiek; waarom zouden we het stelen van “de baas zijn tijd” dan acceptabel vinden?

Hoe kan een mens tijd stelen? Als je consequent elke dag enkele minuten te laat op je werk verschijnt en elke dag enkele minuten te vroeg naar huis gaat, dan steel je tijd. Dat geldt ook als je wel bent waar je moet zijn op het werk, maar je tijd verspilt door niet meteen te beginnen met werk of gewoon zit te wachten tot het tijd is om weer naar huis te gaan. Persoonlijke telefoongesprekken zijn ook een manier waarop tijd van de werkgever kan worden gestolen. Sommige bedrijven hebben formele richtlijnen over dit soort zaken, andere niet. Maar als een mens de ethiek op de werkvloer serieus neemt, dan zal hij zijn baas de uren geven die van hem vereist zijn en zich volledig op het werk richten zonder tijd te stelen.

De Bijbel zegt: “Slaven, heb respect voor jullie meesters en gehoorzaam hen. En niet alleen goede en vriendelijke meesters, maar ook slechte meesters. Het is een eer als je moet lijden omdat je God gehoorzaam bent” (1 Petrus 2:18-19).

“Slaven, gehoorzaam je meesters in alles. Werk niet alleen goed om een goede indruk op hen te maken. Maar doe je werk goed omdat jullie ontzag voor de Heer hebben en Hem willen gehoorzamen. Wat je ook doet, doe het met je hele hart, alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Onthoud dat God je er als beloning zijn erfenis voor zal geven. Want je werkelijke Meester is Christus” (Kolossenzen 3:22-24).

Ethiek op de werkplek - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen