Erik van Geel

Beheerder Nederlandstalige outreach

Erik was een typische verloren zoon. Vijfendertig jaar lang probeerde hij via allerlei wegen geluk te bereiken en zin te geven aan zijn bestaan. Maar geen enkele van deze wegen had een bevredigend eindpunt. Samen bleken zij juist een teleurstellend doolhof te vormen op de zoektocht naar doelen en betekenis. Eriks gebrek aan doelgerichtheid ging natuurlijk hand in hand met een gebrekkig karakter; de vruchten van een gebrekkige levensbeschouwing. Nadat hij met zijn gezin naar Amerika emigreerde, vond er in 2004 een tragedie plaats die zijn leven voor eens en altijd zou veranderen. Erik is nu een nieuwe schepping met doelen en hoop voor de eeuwigheid.

Sinds 2005 is Erik de beheerder van het Nederlandstalige netwerk van websites van AllAboutGOD.com. Hij heeft meer dan 1800 artikelen vertaald over God, Jezus Christus, de Bijbel, levensbeschouwingen, wetenschap en een groot aantal andere onderwerpen, alsook twee verschillende bewerkingen van de chronologische Bijbel.

Erik heeft een doctoraat in de bouwkunde behaald aan de Technische Universiteit Eindhoven, en is al vele jaren werkzaam als senior softwareontwikkelaar in de Amerikaanse IT-wereld.

OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen