Egoïsme

Egoïsme – Het dilemma
Ik heb vandaag ontdekt dat ik egoïstisch ben. Hier volgt het dilemma waar ik mee te maken heb: een medewerkster in het bedrijf waar ik mijn tweede baan heb vroeg mij of ik morgen voor haar wil invallen, zodat zij naar de andere kant van het land kan rijden om enkele familieleden op te halen. Die moeten hier zijn zodat ze haar kunnen helpen na de operatie die ze volgende week moet ondergaan. Het probleem is dat ik er eigenlijk helemaal niets voor voel om haar te helpen. Het is niet eens omdat ze geen vriendin zou zijn, maar gewoon omdat ik een beetje egoïstisch ben (en dat is waarschijnlijk zacht uitgedrukt). Ik doe dergelijke dingen eigenlijk nooit, en daarmee bedoel ik dat ik eigenlijk nooit een extra stap zet om anderen te helpen als ik er zelf geen voordeel uit kan halen.

Het is niet zo dat ik geen excuus heb. Tegen de tijd dat ik op het werk zou aankomen om in haar plaats te werken, heb ik al tien uur voor mijn andere baan gewerkt. En nog erger, mijn eerste baan is echt geen pretje. Ik werk gewoonlijk slechts één keer per week voor die tweede baan, en alleen maar zodat ik niet helemaal gek word van mijn eerste baan. Tijdens de uurtjes dat ik voor mijn tweede baan werk wil ik dus eigenlijk goed uitgerust zijn, zodat ik mijn taken goed aankan. Als ik morgen voor haar ga invallen, dan zal ik niet goed uitgerust zijn en zal het werk niet gemakkelijk zijn. Het probleem is dat dit alles voor mijn geweten nog steeds geen goed excuus is. Mijn collega weet het misschien niet, maar ik weet van mezelf dat ik me wel door de dag heen zou slepen. Misschien geef ik het zelf niet graag toe, maar uiteindelijk zou het allemaal wel prima aflopen en het zou me helemaal geen kwaad hebben gedaan.

Mijn natuurlijke neiging zou anders zijn, zo vermoed ik, als het om een mooie meid zou gaan die mij graag mag. Als dat het geval zou zijn, dan zou ik haar wel helpen, zonder er verder nog vraagtekens bij te zetten. Maar de waarheid is dat ik deze meid niet bijzonder aantrekkelijk vind. En daarom is het voor mij niet natuurlijk dat ik haar zou helpen, omdat ik weet dat ik dan een zware dag zou hebben. Mijn natuurlijke instinct laat mij alleen maar denken aan wat er voor mij in zou kunnen zitten.

Egoïsme – Wat zit er voor mij in?
Ben ik nou gewoon egoïstisch? Ik blijf maar denken dat dit misschien een door God gegeven proef of gelegenheid is... misschien zal God me wel belonen met iets wat ik heel graag wil, als ik onzelfzuchtig ben en haar gewoon help. Maar als dat het geval zou zijn, dan zou mijn beslissing om haar te helpen niet eens echt onzelfzuchtig zijn, omdat ik mijn beslissing dan nog steeds zou baseren op de mogelijkheid dat God mij voor de moeite zou kunnen bedanken. Het zou pas een werkelijk onzelfzuchtige daad zijn als ik deze meid zou helpen zonder iets terug te verwachten. Het zou onzelfzuchtig zijn als ik mijn beslissing volledig zou baseren op haar behoefte aan mijn hulp.

Dit alles voert me terug naar een herinnering die ik heb aan een les uit mijn kerk. Een stel vertelde over hun ervaringen met donaties aan de kerk. De man vertelde hoe ze al maandenlang geld aan de kerk hadden gegeven en dat ze er maar niets voor terugkregen. Hij was teleurgesteld, omdat hij verwachtte dat God hem voor zijn offer zou belonen; hierop had zijn vrouw hem verteld dat hij moest geven zonder er iets voor terug te verwachten. De man vertelde ons dat hij, na het advies van zijn vrouw, uiteindelijk in staat was om deze houding inderdaad aan te nemen, een houding waarin hij niets terug verwachtte voor wat God van hem gevraagd had. Nadat zijn hart op dit gebied veranderd was, bleek God hem en zijn gezin met nog meer te zegenen dan ze feitelijk nodig hadden.

"Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt." (Lucas 6:38)

De man dacht waarschijnlijk aan dit vers toen hij dacht dat God hem zou belonen omdat hij geld aan de kerk gaf. Maar God is niet geïnteresseerd in ons geld; Hij wil alleen maar dat onze harten zich op de juiste plek bevinden.

Egoïsme – Kan ik mijn perspectief veranderen?
Ik realiseerde mij vanavond dat het verhaal van deze man parallel loopt aan mijn huidige dilemma. Het is niet zo dat God me zal belonen als ik iets goeds doe, maar het is wel zo dat God dit soort gedrag van mij verlangt - ongeacht of er een beloning zal zijn.

Met dit in het achterhoofd biedt het nemen van deze beslissing mij vanavond een heel nieuw perspectief. Ik moet toegeven dat ik gewoon een ontzettend egoïstisch mens ben. Maar ik had dat vermoeden al een tijdje.

Maar ik weet nu één ding zeker en dat is het volgende: de situatie waar ik vanavond mee te maken heb is inderdaad een goede gelegenheid. Het is een goede gelegenheid om te ontdekken wat belangrijk is voor God en ik weet nu wat ik moet doen als ik ooit een weerspiegeling van Hem wil zijn.

“Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.” (Psalm 119:36)

"Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis!” (Filippenzen 2:3-8)

Groei verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen