Een Christelijke onderneming

VRAAG: Hoe run je een Christelijke onderneming?

ANTWOORD:

Binnen ons vrije marktsysteem zijn de regels voor een succesvolle Christelijke onderneming in het algemeen hetzelfde als die voor een seculiere onderneming. Het effectief runnen van een Christelijke onderneming betekent niet dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden of dat de manier van werken van de onderneming haaks moet staan op die van de seculiere zakenwereld. In plaats daarvan zijn bewezen technieken op het gebied van effectief leiderschap, ethiek, hard werken, organisatorisch management en gezond verstand cruciale onderdelen van de dagelijkse werkwijze van onze Christelijke onderneming - net zoals dat geldt voor seculiere ondernemingen.

Wij zijn van mening dat het onderscheid tussen een Christelijke en een seculiere onderneming te maken heeft met geloof. “Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat HIJ IS wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij de mensen beloont die werkelijk naar Hem verlangen” (Hebreeën 11:6). Je moet dus niet alleen een goed zakenman of -vrouw zijn, maar ook sterk staan in je geloof. Er zou geen scheiding moeten bestaan tussen je beroepsmatige activiteiten en je persoonlijke geloofsleven. Als je “lauw” bent op een of beide gebieden, dan is dat rampzalig voor het Christelijke zakenmodel.

Wanneer een Christelijke bedrijfseigenaar zich concentreert op zijn of haar geloof in Jezus Christus, dan handelt zijn Christelijke onderneming met het juiste imago en het juiste perspectief: een eeuwig doel. Dit heeft niet alleen de vrede van Christus tot gevolg, maar beschermt ook tegen de menselijke neiging om op pure wilskracht te slagen in alle aspecten van het bedrijf. Ons doel zou moeten zijn om elke dag te functioneren zoals Christus het zelf zou doen.

Leer meer van Cherise Selley, een Christelijke makelaar!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen