Diane Burwell

Voorbede

Diane werkt met haar echtgenoot Dave voor LifeCoach321, Inc. Zij gebruikt daar haar gaven op het gebied van counseling en voorbede om individuen en gezinnen te helpen.

In de afgelopen zeven jaar heeft Diane gediend als de coördinator van voorbeden en het nazorgsysteem van AllAboutGod.com, Ministries.

Diane is door Elijah House gecertificeerd als "Christian Prayer Counselor" en was in de Verenigde Staten de administratief directeur van een bekende wereldwijde gebedsbediening.

Diane heeft verder meer dan dertig jaar ervaring in de verzekeringswereld, non-profit administratie, medische en financiële instellingen en technische ondersteuning voor een bedrijf in de defensiesector.

Diane ontmoette haar man Dave in 1963 toen zij studeerde aan John Brown University in Siloam Springs, Arkansas. Zij vieren in 2014 hun gouden huwelijk!

OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen