De wapenrusting van God voor kinderen

VRAAG: De wapenrusting van God voor kinderen - Hoe kan ik die uitleggen?

ANTWOORD:

Het uitleggen van de wapenrusting van God aan kinderen kan eenvoudig zijn. Net zoals dat geldt voor alle andere Schriftteksten die we aan kinderen willen uitleggen, is de beste manier om het eenvoudig te houden en diepe theologische discussies uit de weg te gaan, omdat die een kind kunnen verwarren. Maak het plezierig door informatie te geven die hun voorstellingsvermogen aan het werk zet. Bijvoorbeeld...

    In de tijd van het Romeinse Rijk droegen soldaten een soort beschermend pak wanneer zij oorlog voerden. Dat pak werd een wapenrusting genoemd. Zij droegen een helm die het hoofd beschermde en een pantser dat de voorkant van het lichaam beschermde. Zij droegen ook een zwaard dat zij in de strijd konden gebruiken. Als Christenen hebben wij een geestelijke wapenrusting. Je kunt die wapenrusting niet zien, want hij is onzichtbaar, maar hij werkt eigenlijk hetzelfde als de wapenrusting die de Romeinse soldaten droegen.

    God heeft een vijand, de duivel. De duivel heeft iets tegen de mensen die God liefhebben. Om ons te beschermen tegen de duivel heeft God ons deze onzichtbare wapenrusting gegeven. Wij trekken dat beschermende pak elke dag aan door te bidden, door God te aanbidden en door de Bijbel te lezen. Het werkt echt en je kunt die wapenrusting altijd aanhouden door altijd voor God te leven.

    Wanneer we bidden, dan vragen we God om de helm van de redding op ons hoofd te zetten. Zo wordt ons hoofd beschermd tegen de slechte gedachten die de duivel ons wil geven. We kunnen God ook vragen om het pantser van de rechtvaardigheid op onze borstkas te plaatsen, zodat ons hart zuiver kan blijven. Daarna kunnen we bidden dat de riem van de waarheid om ons middel wordt gebonden, zodat alleen de waarheid in onze gedachten kan komen. En dan kunnen we bidden dat we altijd gereed zullen zijn om te gaan waar God ons naartoe leidt en dat we altijd veilig en vredig zullen zijn, waar we ook gaan. De wapenrusting is niet compleet zonder een schild. Daarom bidden we ook om het schild van het geloof. Ons geloof is het geloof dat Jezus altijd zal doen wat Hij heeft gezegd. Het beschermt ons tegen de slechte dingen die de vijand probeert te doen.

    Nu we de wapenrusting hebben aangetrokken en het schild van het geloof in de ene hand hebben, moeten we nog een zwaard in de andere hand hebben. Om het zwaard te kunnen dragen moeten we elke dag onze Bijbel lezen. Dat leert ons hoe we al die andere stukken van de wapenrusting kunnen gebruiken. Wanneer we de Bijbel lezen, dan leren we ook hoe we kunnen leven op een manier waarop de duivel nooit kan winnen en God altijd de eerste plaats in ons leven zal hebben.

De wapenrusting van God voor kinderen - Concentreer je op de toepassing
Houd in gedachten dat je het eenvoudig moet houden wanneer je Bijbelse onderwerpen aan kinderen uitlegt. De wapenrusting van God kan een heel leuk onderwerp zijn als je het eenvoudig houdt en kinderen hun voorstellingsvermogen laat gebruiken terwijl ze leren. Concentreer je op de vraag hoe de kinderen deze concepten in hun eigen levens kunnen toepassen.

De wapenrusting van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen