De oorspronkelijke symbolen van Halloween

VRAAG: Wat zijn de oorspronkelijke symbolen van Halloween?

ANTWOORD:

Halloween heeft een groot aantal symbolen. Sommige van deze symbolen vieren het jaargetijde, zoals de meloenen en de pompoenen. Strohalmen worden samengebonden en midden in een cirkel van pompoenen gezet als symbool voor “de Heer van de Oogst”. Hij wordt voorgesteld door een grote houten pop of stropop die ook wel “wicker man” wordt genoemd.

Andere oorspronkelijke symbolen van Halloween zijn de lantaarns. In het Engels worden deze “Jack-O-Lanterns” genoemd (“Jack van de lantaarn”). De oude Ierse legende verhaalt van een man die noch de hemel, noch de hel mocht binnengaan en zo veroordeeld was om ’s nachts rond te dolen met als enige lichtbron een kaars in een uitgeholde knolraap. De flikkering van de vlammen werd in verband gebracht met de geesten van de dode voorouders; zij zouden het licht aanraken dat werd uitgestraald door de lantaars die tijdens Samhain werden gebruikt.

Het dragen van kostuums is een oud gebruik dat zijn wortels heeft in de oude symbolen van Halloween. “Trick or treat” is een uitdrukking die pas sinds de jaren 1930 bestaat, maar deze traditie om snoep te vergaren door van deur tot deur te gaan is al veel ouder en begon in de Verenigde Staten.

De wortels van Halloween - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen