De oorsprong van Halloween

VRAAG: De oorsprong van Halloween

ANTWOORD:

Halloween en andere vieringen van de herfstzonnewende uit de oudheid worden vandaag de dag nog steeds gevierd met de oorspronkelijke gebruiken. Die gebruiken werden in het leven geroepen door bevolkingsgroepen met verschillende geloofsovertuigingen over de hele wereld. De gebruiken en rituelen van Halloween zijn al vele eeuwen oud. Zij stammen uit de tijd van de Kelten en de Druïden van Ierland, het Verenigde Koninkrijk en Noord-Frankrijk. Zij brachten brandoffers, van oogsten, dieren en zelfs mensen. Een ander gebruik was het op een bepaalde manier groeperen van stenen, waarmee specifieke momenten van het jaar werden bepaald. Voorbeelden hiervan zijn Stonehenge in Engeland en Calendar One (zoals het door de ontdekker werd genoemd), dat werd gebouwd door een groep Indianen in de staat Vermont in de Verenigde Staten.

De oorsprong van Halloween - De tegenwoordige viering
Het oude Keltische Halloweenfeest heeft nog steeds invloed op de manier waarop wij vandaag de dag Halloween vieren, erover denken, en sommige van onze gebruiken uitvoeren. De Kelten of Druïden brachten brandoffers om hun vele goden voor het jaar te behagen. In dit perspectief werd 1 november beschouwd als nieuwjaarsdag. Tijdens de eindejaarsviering op Halloween droegen de Kelten kostuums die bestonden uit dierenhuiden en -hoofden. Ze probeerden elkaars toekomst te voorspellen. Wanneer het Halloweenfeest achter de rug was, concentreerden zij zich op de naderende winter door de vlammen van het offervuur te gebruiken om hun eigen haarden te ontsteken en zo warm te blijven.

Pas nadat de Romeinen de Kelten hadden overwonnen, werd het gekostumeerde ritueel van het oorspronkelijke Halloweenfeest gecombineerd met de verering van de Romeinse godin van de bomen en de vruchten. Mogelijk heeft dit Romeinse ritueel geleid tot het appelhappen, een onderdeel van de hedendaagse viering van Halloween.

Toen het Christendom zich begon te verspreiden, werden de Keltische en Romeinse gebruiken verder ontwikkeld, om beter te passen bij de “heilige dagen” van de Kerk. Om dit te bereiken werden onder andere de offergaven afgeschaft en werd de dag hernoemd tot “All-Hallows” of Allerheiligen, in een poging om de heiligen en martelaren te eren. Een belangrijke Christelijke leider uit die tijd, Paus Bonifatius, zette enkele van de Romeinse/Keltische praktijken voort, namelijk de vreugdevuren, de optochten en het dragen van kostuums. Maar mensen mochten zich alleen maar verkleden als heiligen, engelen of duivels. Door de jaren heen werd de naam “All-Hallows” verkort tot “Halloween”.

De wortels van Halloween - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen