De namen van Satan

VRAAG: Wat zijn de namen van Satan?

ANTWOORD:

Hier volgt een lijst van namen en bijnamen die door of voor Satan worden gebruikt:

 • Lucifer, wat “morgenster” betekent (Jesaja 14:12)
 • De aanvoerder van de demonen (Matteüs 12:24)
 • De god van deze wereld (2 Korintiërs 4:4)
 • De duivel (Matteüs 4:1)
 • De heerser over het machtsgebied van de lucht (Efeziërs 2:2)
 • Een brullende leeuw (1 Petrus 5:8)
 • Een slang (Genesis 3:1)
 • De grote draak (Openbaring 12:9; 20:2)
 • Gods tegenstander (Job 1)
 • De verzoeker (Matteüs 4:3)
 • Een cherub met uitgespreide vleugels (Ezechiël 28:14)
 • Beëlzebul (Matteüs 12:24)
 • Belial (2 Korintiërs 6:15)
 • De boze (Matteüs 13:19)

De geschiedenis van Satan - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen