De geschiedenis van Halloween vanuit een Christelijk perspectief

VRAAG: Wat is de geschiedenis van Halloween vanuit een Christelijk perspectief?

ANTWOORD:

Wanneer we de geschiedenis van Halloween bekijken vanuit een Christelijk perspectief, dan lijkt het alsof de moderne feestdag behoorlijk uit de hand is gelopen. Is Halloween immers niet een verheerlijking van het kwaad? Is het oké om onze kinderen verkleed als duivels en vampiers de straat op te sturen? Zouden we in plaats daarvan niet de heiligen moeten benadrukken, wier bijna volledig vergeten feestdag eigenlijk de reden is voor Halloween? Hallow is hetzelfde woord voor “heilig” dat we aantreffen in het Onze Vader (Matteüs 6:9-13), en e’en is een verkorting van het Engelse “evening” (avond). Het woord Halloween zelf is een verkorte vorm van "All Hallows Eve", de dag vóór Allerheiligen. Wanneer wij deze feestdag correct begrijpen en op een leuke manier vieren, kan hij voor ons een manier zijn ons begrip van het geloof te verdiepen.

Halloween heeft zijn wortels in de oude Keltische stammen van Ierland, Schotland, Wales en Brittannië. Op 31 oktober kwamen de stammen bijeen om het Samhain festival te vieren. De Kelten geloofden dat de zielen van de doden (zoals geesten, kabouters en heksen) tijdens dit festival terugkwamen om zich te mengen onder de levenden. Om de boze geesten te verjagen, droegen mensen maskers en staken zij vreugdevuren aan.

Toen de Romeinen de Kelten overwonnen, voegden zij hun eigen details toe aan het Samhain festival. Zo maakten zij van appels en noten decoratieve tafelstukken voor Pomona, de Romeinse godin van de boomgaarden. De Romeinen introduceerden ook het appelhappen en het drinken van appelcider, tradities die wij tegenwoordig ook nog kennen. Maar hoe zit het dan met het Christelijke aspect van deze feestdag? In het jaar 835 werd de herdenking van de Christelijke martelaren (later ook heiligen) door Paus Gregorius IV verplaatst van 13 mei naar 1 november. De avond vóór deze bijzondere dag kwam toen bekend te staan als All Hallow’s Even (“Allerheiligenavond”) of “heilige avond”. Na verloop van tijd werd deze naam verkort tot het huidige “Halloween”. Op 2 november viert de Rooms-katholieke Kerk Allerzielen.

Het doel van deze feesten is om de mensen te gedenken die gestorven zijn, ongeacht of ze al dan niet door de Rooms-katholieke Kerk erkend worden als “heiligen”. Het is een viering van de “gemeenschap van de heiligen”, wat ons herinnert aan het feit dat de gemeente (de kerk) niet begrensd wordt door ruimte of tijd.

De geschiedenis van Halloween (Christelijk perspectief) - De gebruiken
Een groot aantal gebruiken die wij tegenwoordig associëren met Halloween zijn eveneens afgeleid van oude gebruiken.

Het huidige gebruik dat kinderen van deur tot deur gaan om snoepjes te verzamelen, begon feitelijk honderden jaren geleden in Ierland. Groepen boeren gingen van deur tot deur om etenswaren en materialen in te zamelen voor een dorpsfeest en een vreugdevuur. De mensen die gaven werd welvaart beloofd; mensen die niet wilden geven werden bedreigd met het vooruitzicht van tegenspoed. Toen een grote stroom Ierse Katholieke immigranten in de 19e eeuw naar Amerika trok, werd dit gebruik van “trick or treat” naar het nieuwe continent meegenomen.

Wanneer we in deze tijd gekerfde pompoenen zien, dan kunnen we de Ieren daarvoor danken. Dit gebruik begon eigenlijk met knolrapen. Binnen in de raap werd dan een kaars aangestoken om de boze geesten te verjagen. Toen de Ieren naar Amerika verhuisden, ontdekten zij dat pompoenen groter waren dan de knolraap. Daarom worden daar nu pompoenen uitgesneden in plaats van rapen.

Al is Halloween tegenwoordig vooral een seculiere feestdag, toch moeten wij onze gezinnen herinneren aan de Christelijke wortels. Praat met je kinderen over manieren waarop je zowel de seculiere als de Christelijke aspecten van dit feest op een veilige manier kunt vieren. Dat kan bijvoorbeeld door gepaste kostuums te kiezen met je kinderen.

Christelijke Halloween - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen