De definitie van vergeving

VRAAG: Wat is de definitie van vergeving?

ANTWOORD:

De definitie van vergeving is de volgende: mijn recht opgeven om jou te kwetsen omdat je mij hebt gekwetst. Het is onmogelijk om op deze in zonde vervallen aarde te leven zonder gekwetst, beledigd, verkeerd begrepen, bedrogen of afgewezen te worden. Leren hoe we hier correct op kunnen reageren is een van de fundamenten van het Christelijke leven.

Het woord “vergeven” betekent: de lei schoonwassen, gratie verlenen, een schuld kwijtschelden. Wanneer we iemand kwaad hebben gedaan, dan vragen wij hem of haar om vergeving zodat de relatie hersteld kan worden. Het is belangrijk te onthouden dat vergeving niet wordt verleend omdat de ander het verdient om vergeven te worden. In plaats daarvan is het een handeling die gebaseerd is op liefde, mededogen en genade.

Hoe wij die ander behandelen, kan veranderen. Het betekent niet dat wij naar een schadelijke situatie moeten terugkeren of dat we nu ineens het voortdurend verkeerde gedrag van die ander moeten aanvaarden of goedkeuren. Het betekent eenvoudig dat we hem vrijmaken van het kwaad dat hij ons heeft aangedaan. Wij vergeven hem omdat God ons vergeven heeft (Efeziërs 4:31-32 en Romeinen 5:8).

Wat heeft God te zeggen over vergeving?
De Bijbel geeft ons een heleboel aanwijzingen over vergeving:

  • Wij vergeven omdat wij zelf door God vergeven zijn (Efeziërs 4:32).
  • Wij vergeven in gehoorzaamheid aan God (Matteüs 6:14-15; Romeinen 12:18).
  • Wij vergeven anderen om de controle over onze levens terug te krijgen wanneer onze gevoelens gekwetst zijn (Genesis 4:1-8).
  • Wij vergeven zodat we niet bitter worden en de mensen om ons heen niet onteren (Hebreeën 12:14-15).

Wat als ik mensen in mijn omgeving niet wil vergeven?
Er zijn tijden waarin we de mensen die ons gekwetst hebben niet willen vergeven. Het is gemakkelijker om onze gevoelens te volgen dan om correct te handelen. Onvergevingsgezindheid leidt tot bitterheid. Onderzoekers in de medische wereld hebben een verband gelegd tussen bitterheid en aan stress gerelateerde ziekten. Door anderen te vergeven, bevrijden we onszelf geestelijk en emotioneel. Vergeving is een handeling van je vrije wil in gehoorzaamheid en onderwerping aan Gods wil, waarbij we erop vertrouwen dat God ons emotioneel zal genezen.

Hoe kan ik mensen helpen die moeite hebben om anderen te vergeven?
Mensen die misbruik, trauma of verlies hebben ervaren, hebben tijd nodig om de zaken op een rijtje te zetten en om door God - in Zijn tijd - naar een plek geleid te worden waar zij kunnen vergeven. Gods timing is altijd de perfecte timing. Dat geldt voor alle mensen. Het vergeven van andere mensen is een zaak tussen ons en God. De enige omstandigheid waarin we een mens persoonlijk moeten vergeven, is wanneer die ander ons vraagt of wij hem willen vergeven voor wat hij gedaan heeft.

Er zijn dingen die we kunnen doen om anderen te helpen bij het vergeven van anderen. Wij kunnen naar hen luisteren en hen steunen met bemoedigende woorden. Wanneer wij daar de tijd voor nemen en hen zachtmoedig behandelen, dan kunnen zij de stappen naar vergeving zetten die God voor hen in gedachten heeft.

Een vergevingsgebed
Beste God, ik kies ervoor om bewust, los van mijn gevoelens, degene te vergeven die mij kwaad heeft gedaan. Ik maak hem/haar vrij en ik maak mijzelf beschikbaar voor Uw genezing. Met Uw hulp zal ik niet meer blijven stilstaan bij wat er gebeurd is en er niet meer over spreken. Ik dank U dat U mij vergeven hebt zoals ik hem/haar vergeven heb. Bedankt voor Uw bevrijding. Ik vraag U dit in de naam van Jezus. Amen.

Anderen vergeven - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen