De Christelijke leer volgens John Muir

VRAAG: De Christelijke leer volgens John Muir

ANTWOORD:

John Muir, de vermaarde 19e eeuwse ontdekkingsreiziger en naturalist, reisde in 1879 naar Alaska. In zijn boek “Travels in Alaska” (“Reizen in Alaska”) vertelt Muir een wonderbaarlijk verhaal over de Thlinkit indianen.

Twee Thlinkit stammen, de Stickeen en de Sitka, hadden al de hele zomer oorlog gevoerd. Het einde van het jaar naderde met rasse schreden en als zij de strijd niet zouden staken om voedsel voor de winter te verzamelen, zouden ze allemaal de hongersnood sterven. En dus besloot het opperhoofd van de Stickeen om de leiders van de Sitka stam te benaderen. In zijn eentje begaf hij zich op de open vlakte tussen de strijdende stammen. Hij riep toen:

“We hebben al lang genoeg gestreden. Laten we vrede sluiten. Ga naar huis, machtige Sitka strijders. Dan zullen ook wij naar huis gaan. Dan kunnen we allemaal zalm en bessen gaan drogen voordat het te laat is."

Het opperhoofd van de Sitka antwoordde: “Je kunt nu gemakkelijk zeggen dat we de strijd moeten staken, nu je de overhand hebt. Jij hebt tien keer zoveel mensen van mijn stam gedood dan wij van de jouwe. Geef ons tien mannen van de Stickeen om de bloedschuld te vereffenen. Dan, en alleen dan, zullen we vrede sluiten en naar huis gaan.”

"Goed dan," antwoordde de leider van de Stickeen. "Je weet wie ik ben. Je weet dat ik net zo veel en zelfs méér waard ben dan tien gewone mannen. Neem mij daarom en sluit dan vrede.”

De Christelijke leer en Gods hoogste offergave
Dit nobele aanbod werd meteen aanvaard. Het opperhoofd van de Stickeen gaf zich over en werd in het bijzijn van de strijdende partijen neergeschoten. Zo werd de vrede gesloten. Alle strijders haastten zich naar huis en hervatten hun dagelijkse werkzaamheden. Het opperhoofd had zichzelf letterlijk voor zijn volk opgeofferd. Hij stierf zodat zij konden leven.

Dertig jaar later kregen de Thlinkit stammen voor het eerst het evangelie van Johannes te horen. De stamhoofden begrepen de boodschap van de Christelijke leer meteen:

"Ja, uw woorden zijn goed”, zeiden ze. “De Zoon van God, het Opperhoofd van alle opperhoofden, de Schepper van de wereld, moet meer waard zijn dan alle mensen bij elkaar opgeteld; en daarom was de redding van de wereld veiliggesteld toen Zijn bloed werd vergoten.”

De Christelijke leer - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen