De Christelijke leer volgens Bono

VRAAG: De Christelijke leer volgens Bono

ANTWOORD:

Bono, de zanger en schrijver van de legendarische rockgroep U2, was de zoon van een Protestantse vader een Katholieke moeder. Hij groeide op in Ierland, een land dat gedurende zijn hele kindertijd strijd voerde over godsdienst. In 2006 zei Bono het volgende in een toespraak tot Christenen, Moslims en Joden in Washington, DC: “Een van de dingen die ik heb meegekregen van mijn vader en moeder is het gevoel dat godsdienst vaak tussen ons en God instaat.”

  “Toen ik zag wat godsdienstige mensen, in de naam van God, mijn geboorteland aandeden... en ook in dit land; toen ik Gods tweedehands autoverkopers op de kabeltelevisie zag... toen ik de zelfingenomenheid zag neerdalen uit bepaalde hoeken van de religieuze gevestigde orde... ik moet bekennen dat ik toen een ander kanaal koos. Toen wilde ik gewoon MTV kijken.

  Ook al was ik gelovig. Misschien wel juist omdat ik gelovig was. Ik was cynisch… niet ten opzichte van God, maar ten opzichte van Gods politiek.”

De Christelijke leer gaat volledig over genade
Welnu, wat gelooft Bono? Wat is de Christelijke leer volgens Bono?

  In een interview met Michka Assayas (“Bono: In Conversation”, 2005), beschreef Bono zijn “niet-religie” heel duidelijk:

  “Het middelpunt van alle religies is het idee van karma. Je kent dat wel: wat je doet keert weer naar je terug. Oog om oog, tand om tand. Of, in de natuurkunde: elke actie heeft een gelijke en tegengestelde reactie.

  Maar dan is er ineens datgene wat wij ‘genade’ noemen en wat die hele gedachte op zijn kop zet... De liefde onderbreekt, zogezegd, de gevolgen van je acties, wat in mijn geval werkelijk heel goed nieuws is, omdat ik een heleboel domme dingen heb gedaan.

  Ik zou diep in de problemen zitten als karma mijn uiteindelijke rechter zou zijn. Ik wil het niet als een uitvlucht voor mijn fouten gebruiken, maar ik vertrouw op genade. Ik vertrouw erop dat Jezus mijn zonden naar het kruis heeft gedragen, omdat ik weet wie ik ben, en ik de hoop heb dat ik niet op mijn eigen godsdienstigheid hoef te vertrouwen.”

De Christelijke leer - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen