De Christelijke leer volgens Black Elk

VRAAG: De Christelijke leer volgens Black Elk

ANTWOORD:

Black Elk (“Zwarte eland”) werd in 1863 geboren in de indianenstam van de Oglala Sioux. Toen hij negen jaar oud was, ontving hij een groot visioen dat hem ertoe aanzette om een biddend mens te worden. In het visioen ontving Black Elk een enorme macht en een bijzonder geschenk: “het centrum van de cirkel van het volk om het levend te maken”.

Black Elk werd een invloedrijke medicijnman en was getuige van een aantal monumentale gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals de slag bij de Little Bighorn en het bloedbad van Wounded Knee. Ook al stond hij bekend als een machtig mens, toch kampte Black Elk in zijn jonge jaren met grote mentale problemen. In “Black Elk; Holy Man of the Oglala”, een boek van Michael Steltenkamp, vertellen zijn familieleden over zijn diepe lichamelijke, psychologische en geestelijke worstelingen, zoals de perioden waarin hij door een zware innerlijke last werd gekweld.

De Christelijke leer en de Grote God van de Bijbel
In 1904 werd Black Elk in overspannen toestand en met pijnlijke maagzweren in het ziekenhuis opgenomen. Daar vertelde zijn vriend Kills Brave (“Doodt dapper”) hem over de Grote God van de Bijbel. Niet veel later gaf Black Elk zijn leven aan deze Grote God en werd hij genezen van zijn maagzweren. En wat bleek? Zijn lichamelijke en psychologische problemen kwamen nooit meer terug.

Black Elk volgde de Grote God gedurende de laatste dertig jaar van zijn leven. Hij keerde terug naar zijn volk op de vlakten van het Middenwesten in Noord-Amerika en verbond zich weer met het stammenleven. Ook al had hij zijn vorige leven als medicijnman de rug toegekeerd, toch bleven veel mensen van zijn volk hem bezoeken voor advies, behandelingen en gebeden.

Met een nieuw begrip zong hij de bekende stammengebeden nu tot de Grote God, de Vader van de Zon, de Grootvader, de Schepper. Black Elk zorgde met veel liefde voor zijn volk, terwijl hij hen vertelde van zijn levensreis. We lezen in de geschiedenisboeken dat veel Sioux hem volgden op het pad naar de Grote God via Jezus Christus. Het visioen dat Black Elk in zijn kindertijd had gehad over het levend maken van “het centrum van de cirkel van het volk” was werkelijkheid geworden. Dit was de echte Christelijke leer!

De Christelijke leer - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen