Christelijke liefdadigheidsinstellingen

VRAAG: Christelijke liefdadigheidsinstellingen - Gods liefde aan de wereld tonen

ANTWOORD:

Christelijke liefdadigheidsinstellingen voorzien in een aantal verschillende behoeften. Zo verkondigen zij het evangelie, voeden mensen die te maken hebben met hongersnood, geven mensen kleren en onderdak, bieden werkgelegenheid, helpen bij de schoonmaak van rampgebieden, en leveren een bijdrage aan de gezondheidszorg. Elke dag wordt er over de hele wereld in een groot aantal behoeften voorzien door individuele mensen en liefdadigheidsinstellingen die zo samenwerken voor het grotere goed.

Een belangrijk aspect dat Christelijke liefdadigheidsinstellingen anders maakt dan andere instellingen is dat zij graag het evangelie willen bekendmaken aan de mensen die zij helpen. Dit is het beste geschenk dat een mens ooit zou kunnen ontvangen, omdat het hem of haar de gelegenheid geeft om een relatie te beginnen met Jezus Christus.

Wanneer we een liefdadigheidsinstelling voor kinderen willen steunen, is het essentieel dat we een organisatie proberen te vinden die zich niet alleen richt op materiële behoeften, maar ook op geestelijke behoeften door het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Compassion International is een goed voorbeeld van een respectabele organisatie die kinderen over de hele wereld helpt. Deze kinderen hebben behoefte aan onderwijs, veilig tijdverdrijf, gelegenheden om cruciale levensvaardigheden te leren, gezondheidszorg en aanvullende voeding. Elk kind dat door Compassion wordt geholpen, ontvangt al deze zaken en komt bovendien in aanraking met het evangelie van Jezus Christus.

Voor ongeveer een euro per dag kun jij een rol spelen en een kind in nood helpen. Sponsors laten God door hen heen werken om een kind hoop te geven: hoop voor de toekomst en voor de hele eeuwigheid. Compassions kindsponsorprogramma geeft de sponsors de gelegenheid om een bijzondere band te ontwikkelen met hun sponsorkind via de uitwisseling van brieven, foto’s en gebeden. Jouw betrokkenheid bij het leven van jouw sponsorkind zal meer betekenen dan jij je ooit kunt voorstellen. Veel mensen die een kind sponsoren plannen ook speciale reizen om hun kind te bezoeken (wat natuurlijk niet verplicht is), wat leidt tot een nog betere relatie.

Christelijke liefdadigheid - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen