Christelijke kindsponsorprogramma’s

VRAAG: Christelijke kindsponsorprogramma’s

ANTWOORD:

Een goed Christelijk kindsponsorprogramma zal veel meer doen dan alleen maar voorzien in de voornaamste levensbehoeften van kinderen. Hoewel het belangrijk is dat we barmhartig zijn voor de minder bedeelden, is het nog belangrijker dat elk kind het goede nieuws over de verlossing door Jezus te horen krijgt. Wanneer een Christelijk sponsororganisatie voor kinderen de deur opent voor de evangelieboodschap, dan krijgen deze kinderen de gelegenheid om een relatie met Jezus Christus te hebben.

Wanneer je een kindsponsorprogramma uitkiest, let er dan vooral op dat de organisatie het evangelie aan de kinderen bekendmaakt. Het geschenk van de verlossing betekent veel meer dan welk tastbaar geschenk ook dat een liefdadigheidsinstelling ooit zou kunnen geven.

Het sponsoren van een kind is een geweldige manier om gehoor te geven aan Markus 16:15: “Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen.” Als je een kind sponsort, dan kan God via jouw gulle geschenk aan het werk en een zaadje planten in dat kinderleven; een leven waarin anders mogelijk nooit het evangelie zou zijn verteld.

Een uitstekend voorbeeld van een Christelijke hulporganisatie is Compassion International. Je bijdrage van ongeveer een euro per dag verbindt je kind met een liefdevol sponsorprogramma dat aan een plaatselijke gemeente is verbonden. Dit kindsponsorprogramma biedt:

  • Gezondheidszorg en aanvullende voeding
  • Onderwijs
  • De gelegenheid om basislevensvaardigheden te ontwikkelen
  • Veilige ontspanningsmogelijkheden
Maar het belangrijkste is dat door sponsoring het kind de gelegenheid krijgt om in aanraking te komen met het evangelie van Jezus Christus. Via het werk van Compassion International nemen meer dan 100.000 kinderen per jaar een beslissing voor Jezus Christus.

Wij willen je aanmoedigen om de website van Compassion eens te bezoeken, waar je foto’s kunt bekijken van kinderen die een sponsor nodig hebben. Je kunt zoeken op leeftijd, geslacht, land of regio. Je kunt zelfs zoeken naar kinderen met bijzondere behoeften, kinderen in gebieden die zwaar getroffen zijn door HIV, weeskinderen, of kinderen die al meer dan zes maanden op een sponsor wachten. Je kunt zelfs zoeken naar kinderen met dezelfde geboortedag als jij. Onderneem actie en sponsor een kind online!

Christelijke liefdadigheid - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen