Christelijke hulporganisaties

VRAAG: Christelijke hulporganisaties

ANTWOORD:

Een Christelijke hulporganisatie is een non-profit organisatie met als hoofddoel het bereiken van behoeftige mensen. De meeste non-profit organisaties concentreren zich op een bepaalde bevolkingsgroep. Sommige richten zich op mensen in hongersnoodgebieden, andere op kinderen en weer andere op daklozen. Ongeacht wie zij helpen, deze Christelijke liefdadigheidsinstellingen weerspiegelen de liefde van Jezus.

De meerderheid van deze organisaties wordt gefinancierd door individuele mensen met een passie voor het kerndoel van de instelling. Deze voorvechters zijn bereid om een klein gedeelte van hun inkomen te besteden aan mensen in nood. Het ondersteunen van een Christelijke liefdadigheidsinstelling is een manier waarop mensen God kunnen eren.

Er zijn talrijke hulporganisaties. Het kan daarom moeilijk zijn om te bepalen welke organisatie voor jou de juiste is. Het is belangrijk dat je onthoudt dat het niet alleen gaat om het helpen van mensen in nood, maar dat zij daarnaast ook in aanraking komen met het goede nieuws.

Een uitstekend voorbeeld van een Christelijke hulporganisatie is Compassion International. Zij verbinden behoeftige kinderen (in meer dan twintig ontwikkelingslanden) met sponsors die hen helpen om de juiste voeding, goed onderwijs en plezierige recreatiemogelijkheden te ontvangen, maar nog belangrijker: een gelegenheid om de evangelieboodschap te horen. Het sponsoren van kinderen via Compassion International geeft de sponsoren ook veel, omdat zij via brieven en foto’s met hun gesponsorde kinderen kunnen communiceren.

Denk eens na over de mogelijkheid om een kinderleven te veranderen door een kind online te sponsoren.

Christelijke liefdadigheid - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen