Ken jij een Christelijk Halloweengedicht?

VRAAG: Ken jij een Christelijk Halloweengedicht?

ANTWOORD:

Een Christelijk Halloweengedicht

Halloween nadert, het feest komt er aan,
gevierd in het gouden licht van de maan.
De lucht is fris door de koelere dagen,
de bladeren vol kleuren die ons allen behagen.

De velden staan vol, voor de oogst gereed.
De kinderen lachen, ze zijn prachtig verkleed.
De appels zijn rond en rijp voor de pluk.
Pompoenen staan klaar, dit feest kan niet stuk.

En in deze herfstdagen kijkt de Heer
met veel liefde en plezier op ons neer.
In het veld van de ziel staat de oogster klaar;
klaar om Hem te eren, zo laat in het jaar.

Voor heksen en monsters sluiten we ogen en oren.
Maar Heer, laat ons zien wie nog over U moet horen.
Stuur de arbeiders naar de velden, in grote getale,
zodat U door hun werk de oogst kunt binnenhalen.

Halloween is geweldig -- wat een festijn!
Maar denk er aan om altijd godvruchtig te zijn.
Deel traktaten uit met je snoepgoed dit keer:
Je weet maar nooit, in het plan van de Heer:
Een kiem die zal ontspruiten en al snel zal groeien,
en voor Uw glorie, o Heer, prachtig zal bloeien.
Geef ons woorden en daden, verhoor onze gebeden
om anderen te vullen: niet met angst, maar met vrede.

© Lucy Cain 8/06 (vrij vertaald uit het Engels)

Naast je Christelijke Halloween gedichten kun je ook gebruik maken van deze leuke en feestelijke ideeën en van Halloween traktaten.

Christelijke Halloween - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen