Inleiding

De chronologische Bijbel
Inleiding


De chronologische Bijbel is verdeeld in 365 handige dagelijkse lezingen, zodat de hele Bijbel in een jaar gelezen kan worden. Maar deze Bijbel is meer dan een leesplan, en is wezenlijk anders dan andere Bijbels. In deze Bijbel kun je de Schrift lezen in de volgorde zoals de historische gebeurtenissen plaatsvonden. In plaats van willekeurige delen van het Oude en Nieuwe Testament te lezen, ontdek je in de chronologische Bijbel hoe de gebeurtenissen zich als een epische roman ontvouwen. Onderweg word je van de ene naar de andere passage geleid door een informatieve en interessante vertelling, die de achtergrond beschrijft waartegen de gebeurtenissen zich afspeelden.

Als je nog nooit een Bijbel van begin tot einde gelezen hebt, dan is dit de Bijbel die je daarbij kan helpen en die het mogelijk maakt om stapsgewijs vertrouwd te raken met "het plan van God in zijn geheel" (Handelingen 20:27). Omdat je op deze manier elk onderdeel van dit grote verhaal in de juiste context kunt plaatsen, zul je soms aangenaam verrast zijn, en altijd opgebouwd en uitgedaagd worden. Het dagelijks lezen van de Bijbel, een heel jaar lang, zal dan geen zware last zijn, maar een dagelijkse vernieuwing van je geloof die je met vreugde kunt uitvoeren. Als jouw Bijbelstudie door de jaren heen tot een zekere saaie herhalingsoefening is vervallen, dan zul je ontdekken dat God door middel van deze chronologische Bijbel wonderbaarlijke woorden tot jou zal spreken... woorden die leven schenken!

Een groot aantal onderwerpen zijn in deze Bijbel op een begrijpelijke manier gerangschikt. De Wetten van Mozes zijn bijvoorbeeld allemaal in één overzicht weergegeven, en ook de Psalmen, Spreuken en het boek Prediker zijn naar onderwerp gerangschikt om een groter inzicht mogelijk te maken. De boeken van de Profeten zijn weergegeven binnen de historische context. De vier Evangelies worden als een enkele chronologische vertelling gepresenteerd, en de brieven van Paulus hebben een plaats gekregen in de gebeurtenissen van het boek Handelingen.

De chronologische Bijbel is gebaseerd op de chronologie van "The Daily Bible®" van Harvest House Publishers, bevat een vertaling van het uitstekende commentaar van F. LaGard Smith uit diezelfde Bijbel en is online te lezen in twee verschillende Bijbelvertalingen:
  • "Het Boek" van Biblica Ministries.
  • De Statenvertaling in een "rode letter" editie, d.w.z. de woorden van Jezus zijn in rood weergegeven.
Wij wensen je veel leesplezier en hopen dat je ons enthousiasme over deze Bijbelversie met ons deelt. Wij bidden dat onze chronologische Bijbel een bijdrage mag leveren aan jouw begrip van Gods Woord en jouw relatie met de ene, ware, levende God mag versterken.

Nadruk en reproductie verboden. Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaarden.Terug naar de inhoudsopgave
Met dank aan Biblica. Bezoek deze websites van Biblica eens:
www.Biblica.com -- www.BiblicaDirect.com
www.BibleServer.comWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen