Clicky



 

Spreuken 9


De Wijsheid en de Dwaasheid
1 De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, een huis met zeven pilaren.
2 De dieren voor de maaltijd zijn geslacht, de wijn staat klaar. Ze heeft de maaltijd klaargezet.
3 Ze heeft haar slavinnen erop uit gestuurd om in de stad te roepen:
4 "Ik nodig iedereen uit die nog wijsheid nodig heeft!" Als je nog niet veel wijsheid hebt,
5 kom dan bij mij eten. Drink van de wijn die ik heb klaargezet.
6 Blijf niet langer onverstandig, dan zal het goed met je gaan. Zoek de wijsheid op!"
7 Slechte mensen lachen je uit als je hen waarschuwt. Ze zetten je voor schut.
8 Bestraf hen maar niet, het heeft geen zin en ze gaan je alleen maar haten. Bestraf liever wijze mensen, want zij zullen daarom van je houden.
9 Als je raad geeft aan wijze mensen, worden ze nog wijzer. Goede mensen luisteren naar wat je zegt.
10 Als je wijs wil worden, begin dan met ontzag te hebben voor de Heer. Als je de heilige God kent, word je verstandig.
11 Door mij, de Wijsheid, zul je langer leven. Je leven zal jaren langer zijn.
12 Als je wijs bent, zal dat goed voor je zijn. Als je dwaas bent, is het je eigen schuld dat alles verkeerd gaat.
13 De Dwaasheid is brutaal. Ze is ��n en al onverstand en weet niets.
14 Ze zit voor de deur van haar huis, op de muur van de stad.
15 Ze roept naar de mensen die voorbijkomen, ook naar goede mensen.
16 Ze probeert onverstandige mensen naar zich toe te lokken. Dwazen gaan naar haar toe. Ze zegt tegen hen:
17 "Gestolen water is lekker, gestolen brood smaakt goed."
18 Maar de mensen die naar haar toe gaan, weten niet dat ze worden uitgenodigd om bij de schimmen te gaan wonen. Haar gasten zijn op weg naar het dodenrijk.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen





copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands