Clicky



 

Spreuken 2


Wijsheid beschermt
1 Mijn zoon, luister naar mijn woorden. Vergeet nooit wat ik je heb gezegd.
2 Verlang ernaar om wijze dingen te horen. Verlang ernaar om verstandig te worden.
3 Verlang ernaar om wijs te worden en verstandige dingen te kunnen zeggen.
4 Zoek ernaar alsof het zilver is. Zoek ernaar als naar een verborgen schat.
5 Want dan zul je begrijpen hoe belangrijk het is om diep ontzag voor de Heer te hebben. En je zal begrijpen hoe belangrijk het is om God te kennen.
6 Want de Heer geeft wijsheid. Alles wat Hij zegt, is wijs en verstandig.
7 Hij geeft wijsheid aan de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij is een beschermend schild voor mensen die Hem gehoorzaam zijn.
8 Hij zorgt ervoor dat ze rechtvaardig zijn. Hij beschermt zijn vrienden.
9 En je zal begrijpen wat eerlijk en rechtvaardig is. Je zal weten hoe je op de goede weg kan blijven.
10 Want als de wijsheid in je hart is gekomen en je ervan geniet,
11 zul je jezelf kunnen beheersen. Je wijsheid zal je beschermen.
12 Zo zul je geen verkeerde beslissingen nemen. Je zal niet gaan meedoen met bedriegers,
13 met mensen die het slechte pad opgaan en verkeerde dingen doen,
14 die ervan houden om slechte dingen te doen en genieten van hun misdadige plannen.
15 Hun paden zijn krom. Ze lopen op dwaalwegen.
16 Als de wijsheid in je hart is gekomen, zul je je ook niet laten verleiden door de vrouw van een ander (Met deze 'andere vrouw' kan de Dwaasheid bedoeld zijn, in tegenstelling tot de Wijsheid die de mensen roept in Spreuken 1:20. Maar het kan ook over de vrouw van iemand anders gaan, met als waarschuwing dat het verkeerd met je afloopt als je ontrouw bent in je huwelijk.), zelfs niet als ze je nog zo vleit.
17 Die vrouw is ontrouw aan haar man. Ze houdt zich niet aan haar trouwbeloften, het verbond met haar God.
18 Met haar loopt het slecht af. Haar manier van leven komt uit bij de dood.
19 Wie naar haar toe gaat, komt nooit meer terug op de weg van het leven.
20 Blijf dus op het rechte pad. Blijf bij de mensen die leven zoals God het wil.
21 Want zij zullen in het land blijven wonen. (Dat had God beloofd toen Hij met Isra�l zijn verbond sloot. Lees Leviticus 20:22.) Wie leven zoals God het wil, zullen daar altijd blijven.
22 Maar de mensen die zich niets van God aantrekken, zullen worden gedood. Mensen die niet trouw aan God zijn, zullen uit het land worden weggerukt.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen





copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands