Clicky 

Psalmen 97


Psalm 97
1 De Heer is Koning. Juich en jubel, aarde! Eilanden, wees blij!
2 Om Hem heen zijn donkere wolken. Hij heerst rechtvaardig en eerlijk.
3 Vuur gaat voor Hem uit en vernietigt zijn vijanden.
4 Zijn bliksemstralen verlichten de wereld. De aarde ziet het en beeft.
5 De bergen smelten weg als ze de Heer zien komen, Hij, de Heerser van de hele aarde.
6 De hemel spreekt van zijn rechtvaardigheid. Alle volken zien zijn hemelse macht en majesteit.
7 De mensen die beelden aanbidden en daarop vertrouwen, zullen voor schut staan. Alle goden moeten buigen voor Hem!
8 Jeruzalem is daar blij over. De steden van Juda juichen wanneer U rechtspreekt.
9 Want U, Heer, bent de Allerhoogste God, de Heer van de hele aarde, machtiger dan alle andere goden.
10 Als je van de Heer houdt, haat dan het kwaad. Hij beschermt zijn vrienden. Hij redt hen van de mensen die zich niets van Hem aantrekken.
11 De mensen die leven zoals Hij het wil, hebben hoop en kunnen blij zijn.
12 Wees blij over wie de Heer is. Prijs Hem!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands