Clicky 

Psalmen 96


Psalm 96
1 Zing een nieuw lied voor de Heer. Iedereen op aarde, zing voor Hem!
2 Zing voor de Heer en prijs Hem. Vertel elke dag over zijn redding.
3 Vertel aan de volken van zijn macht. Vertel alle landen van zijn wonderen.
4 Want de Heer is geweldig. Hij is het waard dat we Hem prijzen. Voor Hem moeten we veel meer ontzag hebben dan voor alle andere goden.
5 Want de goden van de andere volken zijn geen echte goden. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt.
6 Hij is een indrukwekkende Koning. Kracht en macht zijn in zijn heiligdom.
7 Mensen van de aarde, gehoorzaam de Heer. Erken zijn macht, want daar heeft Hij recht op.
8 Eer Hem en aanbid Hem. Kom naar zijn heiligdom en breng Hem offers.
9 Buig voor de Heer als Hij in al zijn pracht verschijnt. Heb ontzag voor Hem!
10 Zeg tegen de volken: "De Heer is Koning!" Dankzij Hem staat de wereld stevig en vast. Hij zal rechtvaardig oordelen over de volken.
11 De hemel zal blij zijn, de aarde zal juichen. De zee met alles wat daarin leeft, zal bruisen.
12 Het veld met alles daarop zal huppelen van blijdschap. De bomen van het bos zullen juichen voor de Heer.
13 Want Hij komt rechtspreken over de aarde. Hij zal een rechtvaardige Rechter zijn. Hij zal Zich aan zijn woord houden wanneer Hij rechtspreekt over de volken.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands