Clicky 

Psalmen 95


Psalm 95
1 Kom, laten we juichen voor de Heer. Want Hij is de rots onder onze voeten. Bij Hem zijn we veilig.
2 Laten we een danklied voor Hem zingen, voor Hem juichen met muziek.
3 Want de Heer is een geweldige God, een geweldige Koning. Geen god is als Hij.
4 Hij heerst over de diepten van de aarde. Van Hem zijn de toppen van de bergen.
5 De zee en het land zijn door Hem gemaakt. Daarom zijn ze van Hem.
6 Kom mee naar de Heer, laten we ons diep voor Hem buigen. Laten we knielen voor de Heer die ons heeft gemaakt.
7 Want Hij is onze God en wij zijn zijn volk. Hij is de Herder en wij zijn zijn schapen. Wanneer je vandaag zijn stem hoort, luister dan naar Hem!
8 Hij zegt: "Wees niet koppig en ongehoorzaam, zoals jullie voorouders in de woestijn bij Meriba en Massa (Toen het volk Isra�l door God uit Egypte was gered, trok het door de woestijn naar het land dat Hij aan hen had beloofd. Maar ze vertrouwden God niet echt dat Hij in de woestijn voor hen kon zorgen. Ze dachten dat Hij hen van dorst zou laten sterven. Lees Exodus 17:1-7.).
9 Want daar daagden ze Mij uit. Ze hadden al vaak gezien hoe machtig Ik ben, maar toch stelden ze Mij op de proef.
10 Veertig jaar lang heb Ik Mij aan hen ge�rgerd. Ze liepen aldoor bij Mij weg. Ze begrepen niets van Mij.
11 Daarom heb Ik in mijn boosheid gezworen dat ze nooit zouden binnengaan in de rust die Ik hun had willen geven."


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands