Clicky 

Psalmen 9


Psalm 9
1 Voor de leider van het koor. Een lied van David, op de wijs van: 'De dood van de zoon.'
2 Heer, ik prijs U met mijn hele hart. Ik zal iedereen over al uw wonderen vertellen.
3 Ik ben blij met U en ik juich voor U. Ik zing voor U, de Allerhoogste God!
4 Toen U verscheen, sloegen mijn vijanden op de vlucht. Ze struikelden en vielen. Ze stonden nooit meer op.
5 Toen U als Rechter op uw troon ging zitten, heeft U rechtvaardig geoordeeld in mijn rechtszaak.
6 U heeft de volken bedreigd. De mensen die zich niets van U aantrekken, heeft U vernietigd. U heeft hun naam voor eeuwig uitgeveegd.
7 Nu zijn er geen vijanden meer! U heeft hun steden verwoest. Voor eeuwig liggen ze in puin. Niemand weet nog dat ze hebben bestaan.
8 Maar de Heer zit voor eeuwig op zijn troon. Hij is de eeuwige Rechter.
9 Hij zal rechtvaardig over de wereld rechtspreken. Hij spreekt een rechtvaardig oordeel uit over de volken.
10 Voor mensen in nood is de Heer een veilige burcht. Bij Hem zijn ze veilig in moeilijke tijden.
11 De mensen die U kennen, vertrouwen daarom op U. Want mensen die van U houden, worden nooit door U in de steek gelaten.
12 Zing dankliederen voor de Heer die op de berg Sion woont! Vertel aan de volken wat Hij heeft gedaan!
13 Want Hij vergeet het niet als onschuldige mensen worden gedood. Hij straft de schuldigen. Hij luistert als arme en verdrukte mensen Hem om hulp roepen.
14 Heb alstublieft medelijden met mij, Heer! Kijk toch hoe slecht ik er aan toe ben! Dat is de schuld van de mensen die mij haten. Maar U haalt mij weg bij de poorten van de dood!
15 Dan zal ik in de poorten van Jeruzalem vertellen over de geweldige dingen die U heeft gedaan. Ik zal juichen dat U mij heeft gered.
16 De volken zijn in de valkuil gevallen die ze voor anderen hadden gegraven. Hun eigen voeten trapten in de val die ze voor anderen hadden opgezet.
17 De Heer heeft laten zien wie Hij is. Hij zorgde ervoor dat gebeurde wat rechtvaardig is. De mensen die Hem niet gehoorzamen, raakten verstrikt in hun eigen slechtheid. Denk daar maar eens over na!
18 Omdat ze zich niets van God aantrekken, zijn ze op weg naar het dodenrijk. Iedereen die God vergeet, is op die weg naar de dood.
19 Maar de arme mensen worden niet door God vergeten. Op een dag gebeurt dat wat ze hopen.
20 Kom Heer! Zorg dat de slechte mensen niet het laatste woord hebben! Spreek recht over de volken!
21 Maak ze bang, Heer, zodat ze zullen toegeven dat ze maar mensen zijn.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands