Clicky 

Psalmen 86


Psalm 86
1 Een gebed van David. Luister naar mij, Heer, en antwoord mij alstublieft, want ik ben in nood.
2 Red mijn leven! Ik ben immers uw vriend? Mijn God, bescherm mij, want ik vertrouw op U.
3 Heb medelijden met me, Heer. Ik roep U de hele dag om hulp.
4 Maak me weer blij, want ik geef mezelf aan U.
5 Want U bent goed, Heer, en U wil graag vergeven. U bent goed en vriendelijk voor alle mensen die U aanbidden.
6 Heer, luister naar mijn gebed. Hoor hoe ik U om hulp smeek.
7 Als ik in moeilijkheden ben, roep ik U om hulp. Want U antwoordt mij.
8 Niemand van de goden is als U, Heer. Niemand kan doen wat U heeft gedaan.
9 U heeft alle volken gemaakt. Ze zullen allemaal naar U toe komen en U aanbidden en eren.
10 Want U bent geweldig, U doet wonderen. Alleen U bent God.
11 Heer, leer me hoe ik moet leven. Ik zal doen wat U zegt. Help me om U altijd te gehoorzamen.
12 Heer mijn God, ik zal U met mijn hele hart prijzen. Ik zal U voor altijd aanbidden.
13 Want U bent heel erg goed en liefdevol voor mij. U heeft me van de dood gered.
14 God, vijanden willen mij doden. Ze zijn te trots om U te willen gehoorzamen. Ze gebruiken geweld en denken geen moment aan U.
15 Maar U bent een liefdevolle God, vol van medelijden, geduld en trouw.
16 Kom mij nu helpen omdat U medelijden met me heeft. Red me door uw kracht.
17 Laat me alstublieft zien dat U goed bent. De mensen die me haten, zullen dan voor schut staan omdat ze zien dat U, Heer, mij heeft geholpen en getroost.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands