Clicky 

Psalmen 85


Psalm 85
1 Voor de leider van het koor. Een lied voor de Korachieten (De familie van Korach was ��n van de families uit de stam van Levi die dienst deden bij het heiligdom van de Heer. De Korachieten werkten daar als poortwachters en zangers.).
2 U bent goed geweest voor uw land, Heer. U heeft de gevangenen uit Babel terug laten gaan.
3 U heeft uw volk vergeven dat het U ongehoorzaam was. U denkt er niet meer aan.
4 U bent niet langer boos. Uw woede is voorbij.
5 Red ons alstublieft, God. Wees niet langer boos op ons.
6 Wilt U dan voor altijd boos op ons blijven? Houdt uw woede dan nooit meer op?
7 Wilt U ons dan niet redden, zodat uw volk weer blij zal zijn?
8 Laat ons alstublieft zien, Heer, dat U goed en liefdevol bent! Red ons alstublieft!
9 Ik wil luisteren naar wat de Heer God zegt. Want Hij spreekt van vrede voor zijn volk en zijn vrienden als ze zich niet langer als dwazen gedragen.
10 Hij redt de mensen die ontzag voor Hem hebben. Zo is zijn macht te zien in ons land.
11 Liefde en trouw komen samen. Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.
12 Trouw groeit op uit de aarde. Rechtvaardigheid daalt uit de hemel neer als regen.
13 Ja, de Heer zal goed voor ons zijn. Het land zal grote oogsten geven.
14 Rechtvaardigheid zal voor Hem uit gaan op de weg waarlangs Hij gaat.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands