Clicky 

Psalmen 67


Psalm 67
1 Een lied. Voor de leider van het koor. Begeleiden met een snaarinstrument. .
2 God, heb medelijden met ons en zegen ons. Wees alstublieft goed voor ons.
3 Dan zullen de mensen op aarde weten wat U doet. Alle volken zullen weten dat U een goede God bent.
4 God, alle volken zullen U prijzen. Alle volken zullen U samen prijzen.
5 Alle landen zullen blij zijn en juichen. Want U heerst rechtvaardig. U leidt de volken.
6 God, alle volken zullen U prijzen. Alle volken zullen U samen prijzen.
7 De aarde gaf ons weer een rijke oogst. U, onze God, bent goed voor ons.
8 U zal goed voor ons zijn. Daardoor zullen alle mensen op aarde diep ontzag voor U hebben.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands