Clicky 

Psalmen 66


Psalm 66
1 Een lied. Voor de leider van het koor.
2 Juich voor God, iedereen op aarde! Zing dankliederen ter ere van Hem. Prijs Hem voor wie Hij is!
3 Zeg tegen God: "Wat doet U geweldige dingen! Uw vijanden doen alsof ze U eren, omdat ze bang voor U zijn.
4 Laten alle mensen U aanbidden en liederen voor U zingen."
5 Kijk eens wat God allemaal doet! Zijn wonderen voor de mensen zijn z� indrukwekkend!
6 Hij spleet de zee. (God spleet de Rietzee toen het volk Isra�l uit Egypte wegtrok naar het beloofde land. Lees Exodus 14.) En droogvoets konden we de rivier oversteken. (Toen het volk Isra�l het beloofde land binnenging, spleet God de rivier de Jordaan. Lees Jozua 3.) Daarom vierden we daar feest voor Hem.
7 Door zijn macht heerst Hij voor eeuwig. Hij ziet alles wat de volken doen. Met zijn vijanden zal het slecht aflopen.
8 Volken, prijs onze God! Vertel iedereen wat Hij doet!
9 Hij redt ons leven. Dankzij Hem gaat het weer goed met ons.
10 U maakt ons zoals U ons hebben wil. Net zoals in de smelt-oven zilver wordt gezuiverd, zo maakt U ons zuiver door moeilijkheden heen.
11 U bracht ons in het nauw. U liet de volken ons bedreigen.
12 Zij overheersten ons. Het was alsof U ons door het vuur en het water liet gaan. Maar U heeft ons ook gered. U heeft ervoor gezorgd dat het weer goed met ons gaat.
13 Ik zal naar uw heiligdom gaan, en U brand-offers brengen.
14 Ik zal U de offers brengen die ik aan U heb beloofd toen ik in moeilijkheden zat.
15 Ik zal U geiten en schapen offeren, brand-offers brengen van koeien en geiten.
16 Als je diep ontzag voor God hebt, kom dan naar mij luisteren. Dan zal ik vertellen wat Hij voor mij heeft gedaan.
17 Ik had de Heer nog maar n�t om hulp geroepen, of ik kon Hem al danken.
18 Als ik oneerlijke plannen had gehad, zou de Heer niet naar me hebben geluisterd.
19 Maar God h��ft naar me geluisterd. Hij heeft mijn gebed beantwoord.
20 Prijs God! Hij heeft naar me geluisterd en is goed voor mij geweest.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands