Clicky 

Psalmen 65


Psalm 65
1 Een lied van David. Voor de leider van het koor.
2 Heer, we zijn stil van ontzag voor U. We zullen U de offers brengen die we U hebben beloofd.
3 U beantwoordt onze gebeden. Iedereen komt naar U toe.
4 We hebben veel verkeerde dingen gedaan, maar U vergeeft ons alles weer.
5 Het is heerlijk als je door God bent uitgekozen, als je naar Hem toe mag komen. Het is heerlijk als je in Gods huis mag wonen. God zal zijn liefde over je uitstorten.
6 U komt voor ons op, op een indrukwekkende manier. Want U bent rechtvaardig. God, U redt ons. Tot aan het eind van de aarde, in landen aan de andere kant van de zee�n, vertrouwen de mensen op U.
7 Door uw kracht en macht staan de bergen stevig.
8 U maakt de wilde zee weer rustig, U kalmeert het bruisen van de golven en het rumoer van opstandige volken.
9 Overal op aarde hebben de mensen diep ontzag voor wat U doet. Van het oosten tot het westen juichen ze over U.
10 Waar U komt, geeft U het dorstige land regen. Uw rivier is vol water. U laat het graan groeien en geeft rijke oogsten.
11 U geeft de omgeploegde grond water, U maakt de harde kluiten nat. U maakt de grond zacht met regen. U laat de planten groeien.
12 U geeft elk jaar een rijke oogst. Overal waar U komt, is er overvloed.
13 De velden in de steppen druipen van water. De heuvels juichen.
14 De graslanden zijn vol met vee. De dalen staan vol met graan. Ze juichen en zingen voor U.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands