Clicky 

Psalmen 64


Psalm 64
1 Een lied van David. Voor de leider van het koor.
2 God, hoor mij alstublieft. Ik ben in gevaar! Red mij, want mijn vijanden willen me doden.
3 Bescherm mij tegen hen, tegen de plannen die ze tegen me smeden.
4 Hun tong is zo scherp als een zwaard. Hun woorden zijn zo scherp als pijlen.
5 Die schieten ze plotseling op mij af, zoals je vanuit een hinderlaag pijlen afschiet op een onschuldig mens. Ze deinzen nergens voor terug.
6 Ze overleggen met elkaar hoe ze een val voor mij kunnen opzetten. Ze zeggen: "Er is toch niemand die het ziet!"
7 Ze zijn kwaad tegen mij van plan. Ze bedenken het ergste wat ze maar bedenken kunnen. Het allerslechtste komt diep uit hun hart naar boven.
8 Maar plotseling schiet God op hen met zijn pijlen. Plotseling treft henzelf een ramp.
9 Hun eigen woorden brengen hen nu ten val. De mensen die zien wat er met hen gebeurt, zullen op de vlucht slaan.
10 Zo krijgen alle mensen ontzag voor God. Ze vertellen wat Hij heeft gedaan. Ze zien hoe God te werk gaat.
11 Mensen die leven zoals God het wil, zijn blij met de Heer. Want bij Hem zijn ze veilig.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands