Clicky 

Psalmen 59


Psalm 59
1 Voor de leider van het koor. Een prachtig lied van David, op de wijs van: 'Dood mij niet.' David maakte dit lied toen Saul zijn huis had laten bewaken om hem te doden. (Koning Saul wilde David doden omdat hij bang was dat David de nieuwe koning zou worden in zijn plaats. Lees 1 Samuel 19:1-17.)
2 Mijn God, red mij van mijn vijanden. Bescherm mij tegen hen.
3 Red mij van die misdadigers. Bevrijd mij van die moordenaars.
4 Want ze loeren op mijn leven, zonder dat ik hun iets heb gedaan, en zonder dat ik U ongehoorzaam ben geweest.
5 Ze stormen op me af en bedreigen me, zonder dat ik iets heb gedaan. Word wakker Heer, kom mij helpen! Zie wat er gebeurt!
6 Heer, God van de hemelse legers, God van Isra�l, kom en straf die verraders! Heb geen medelijden met hen.
7 Elke avond komen ze. Ze lopen door de stad als een troep huilende honden.
8 Ze zeggen beledigende dingen over mij. Hun woorden lijken wel zwaarden. Ze denken: "Wat maakt het uit? Wie hoort het?"
9 Maar, Heer, U hoort het. U lacht om hen.
10 U bent mijn kracht. Ik verwacht alles van U, want bij U ben ik zo veilig als in een burcht.
11 Mijn God, U houdt van mij en U komt mij te hulp. U zal mij de overwinning geven.
12 Dood hen niet. Anders vergeet mijn volk wat U voor mij heeft gedaan. Maar laat hen ronddolen en breng hen ten val, Heer mijn Schild.
13 Alles wat ze zeggen, is leugens en bedrog. Vang hen daarom in hun eigen trots, want met al hun woorden beledigen ze U.
14 Vernietig hen in uw boosheid, vernietig hen, zodat er niets van hen overblijft. Laat hen merken dat U heerst over het volk van Jakob, dat U regeert over de hele aarde.
15 Laten ze maar elke avond terugkomen. Laten ze maar door de stad zwerven als een troep huilende honden
16 die hongerig op zoek zijn naar eten. Laten ze 's avonds maar gaan slapen, grommend omdat ze nog een lege maag hebben.
17 Maar ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen zal ik vrolijk zingen over uw liefde. Want bij U ben ik zo veilig als in een burcht. U bent mijn veilige plaats in moeilijkheden.
18 U bent mijn kracht, van U wil ik zingen. Want mijn God is mijn burcht, mijn liefdevolle God.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands