Clicky 

Psalmen 58


Psalm 58
1 Voor de leider van het koor. Een prachtig lied van David, op de wijs van: 'Dood mij niet.' .
2 Koningen en heersers, zijn jullie wel rechtvaardig? Spreken jullie inderdaad recht?
3 Nee! Jullie zijn juist kwaad van plan. Jullie doen allerlei slechte dingen.
4 Mensen die zich niets van God aantrekken, zijn al vanaf hun geboorte ontrouw aan God. Ze liegen vanaf de dag dat ze zijn geboren.
5 Hun slechtheid is als slangengif. Ze zijn zo doof voor God als een slang
6 die niet wil luisteren naar de slangenbezweerder, al speelt deze nog zo goed op zijn fluit.
7 Ze zijn zo gevaarlijk als leeuwen. God, maak hen machteloos! Zorg dat ze niets meer kunnen doen met hun klauwen en hun tanden!
8 Laat hen helemaal verdwijnen, zoals water dat wegzakt in de grond. En als ze op me willen schieten, breek dan hun pijlen in stukken.
9 Laat hen verdwijnen, als een slak waar je zout op strooit. Laat hen sterven, als een te vroeg geboren kind.
10 Hij blaast hen weg, zoals doorntakken onder een pot worden weggeblazen door de wind. Hij blaast ze weg, zowel de groene als de dorre takken, v��rdat de pot op het vuur de hitte heeft kunnen voelen.
11 De mensen die leven zoals U het wil, zullen blij zijn als ze zien hoe U de slechte mensen straft: ze zullen door het bloed kunnen waden!
12 Ze zullen zeggen: "Er is dus t�ch een beloning voor de mensen die leven zoals God het wil. Er is dus t�ch een rechtvaardige God!"


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands